De komende weken verstuurt de Belastingdienst zo’n vier miljoen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting voor komend jaar. Nieuw is dat de voorlopige aanslag voortaan een optimale verdeling van aftrekposten tussen partners bevat.

Voorlopige aanslag
Via een voorlopige aanslag kan al in de loop van het jaar een belastingteruggave verkregen worden of een bedrag aan te betalen belasting gespreid worden betaald. De voorlopige aanslag is een zo goed mogelijke schatting van het inkomen en de aftrekposten voor het betreffende jaar, op basis van gegevens uit het verleden.

Verdeling aftrekposten
Fiscale partners hebben de mogelijkheid om bepaalde aftrekposten onderling te verdelen. Het betreft met name hypotheekrente, zorgkosten en giften. In de voorlopige aanslag van 2022 stelt de Belastingdienst een optimale verdeling voor. Op die manier betalen belastingplichtigen zo weinig mogelijk belasting. Afwijken mag, maar kan nadelig zijn.

Goed controleren
Het is verstandig de voorlopige aanslag goed te controleren. Ook is het verstandig deze te corrigeren als de aannames van de Belastingdienst niet kloppen. Bijvoorbeeld als de hypotheek recent opnieuw is afgesloten en er meer of juist minder hypotheekrente wordt betaald. Dit leidt dan immers tot een hogere, respectievelijk lagere aftrekpost.

Definitieve aanslag
Na een voorlopige aanslag volgt na afloop van het jaar altijd een definitieve. Hierin worden de al betaalde bedragen van de voorlopige aanslag verrekend.

Bron: SRA