Nieuws

Wanneer is btw van een eigen woning aftrekbaar?

Wanneer is btw van een eigen woning aftrekbaar?

Als u zelf btw-belaste prestaties verricht, kunt u in de regel ook de door u betaalde btw op aangekochte goederen en diensten in aftrek brengen. Dat geldt ook voor een gekocht zakelijk pand, ook als u dit verhuurt en opteert voor btw-belaste verhuur. Maar wat nu als...

Fiscaal partnerschap bij relatie met meerdere personen

Fiscaal partnerschap bij relatie met meerdere personen

Naast de traditionele samenlevingsvorm tussen twee volwassenen, komen samenlevingsvormen tussen meer dan twee volwassenen ook voor. Hoe zit het dan met het fiscale partnerschap? Ofwel, wie is dan wiens fiscale partner? Een voorbeeld. Fiscaal partnerschap Personen die...

Eigen bijdrage niet meer van invloed op grens BUA

Eigen bijdrage niet meer van invloed op grens BUA

Werkgevers die hun relaties of personeel geschenken of andere zaken verstrekken kunnen de hierop rustende btw niet altijd verrekenen. Dit kan alleen voor zover deze verstrekkingen aan een persoon in een jaar een bedrag van € 227 niet te boven gaan. Vanaf 1 januari...

Maximumuurprijs kinderopvangtoeslag extra verhoogd

Maximumuurprijs kinderopvangtoeslag extra verhoogd

Het maximumuurtarief voor de berekening van de kinderopvangtoeslag wordt in 2024 extra verhoogd. De verhoging bedraagt 2,95% en komt bovenop de verhoging van zo’n 6% die al voor 2024 was aangekondigd. Kinderopvangtoeslag Ouders die gebruikmaken van kinderopvang,...

Rechtbank oordeelt over zakelijke rente van familielening

Rechtbank oordeelt over zakelijke rente van familielening

Is de overeengekomen rente op een familielening zakelijk en dus fiscaal aftrekbaar? Een rechtbank oordeelde hier onlangs over. Familielening De rente die betaald wordt op een lening bedoeld voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning, is onder voorwaarden...

Voorkom belastingrente over aanslag erfbelasting

Voorkom belastingrente over aanslag erfbelasting

Als u een erfenis krijgt, moet u uw aangifte erfbelasting binnen acht maanden na de datum van overlijden indienen. Bent u te laat of wijkt de Belastingdienst in negatieve zin af van uw aangifte, dan wordt belastingrente in rekening gebracht. Belastingrente voorkomen U...

Voor 2 december 2023 aanmelden voor kleineondernemersregeling

Voor 2 december 2023 aanmelden voor kleineondernemersregeling

Wilt u vanaf 1 januari 2024 gebruikmaken van de kleineondernemersregeling, de KOR? Dan moet u zich voor 2 december 2023 hiervoor hebben aangemeld bij de Belastingdienst. Kleineondernemersregeling (KOR) Als u deelneemt aan de KOR, hoeft u geen btw-aangiftes in te...

Kom in actie bij betalingsachterstand coronabelastingschulden

Kom in actie bij betalingsachterstand coronabelastingschulden

De Belastingdienst zond de afgelopen tijd weer brieven aan ongeveer 30.000 ondernemers met een betalingsachterstand op hun coronabelastingschulden. Heeft u zo’n brief ontvangen, zorg dan dat u snel in actie komt! Betalingsregeling coronabelastingschulden Tijdens de...

Toch toeslag of kindgebonden budget bij te hoog vermogen?

Toch toeslag of kindgebonden budget bij te hoog vermogen?

Ontving of ontvangt u een bijzondere uitkering? En is uw vermogen daardoor te hoog voor recht op zorgtoeslag, huurtoeslag en/of kindgebonden budget? Dan kunt u mogelijk een verzoek indienen om dit vermogen buiten beschouwing te laten. Zorgtoeslag, kindgebonden budget...

Opname ineens van 10% pensioen opnieuw uitgesteld

Opname ineens van 10% pensioen opnieuw uitgesteld

De mogelijkheid voor werknemers om 10% van hun pensioen ineens op te nemen, wordt opnieuw uitgesteld. Minister Schouten heeft laten weten dat de ingangsdatum op zijn vroegst 1 januari 2025 wordt. Voorwaarden uitbetalen In het wetsvoorstel, waar dit geregeld wordt, is...

Rente op derdenrekening notaris van invloed op aftrekbare btw?

Rente op derdenrekening notaris van invloed op aftrekbare btw?

Als een notaris rente ontvangt op een derdenrekening, wordt hierover geen btw berekend. Het gevolg hiervan is dat niet alle door de notaris betaalde btw voor hem aftrekbaar is. Het aftrekbare bedrag moet namelijk worden bepaald op basis van alle belaste en...

Bv kan vanaf 1 januari 2024 digitaal opgericht

Bv kan vanaf 1 januari 2024 digitaal opgericht

Vanaf 1 januari 2024 wordt het mogelijk om volledig digitaal een bv op te richten. Er is daarbij geen fysieke tussenkomst van een notaris meer nodig. Het platform waar dit geregeld kan worden was al een tijd klaar. Het wachten was op goedkeuring van de wet en het...

Voorgenomen wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling aangepast

Voorgenomen wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling aangepast

Eerder was al bekend dat de bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregeling bij schenken en overlijden gaan wijzigen. Een aantal van de door het kabinet voorgestelde wijzigingen is door de Tweede Kamer echter weer aangepast. Wat betekent dit?...

Aanpassen bestelauto riskante zaak

Aanpassen bestelauto riskante zaak

Als u als ondernemer een bestelauto koopt, betaalt u onder voorwaarden minder bpm en minder wegenbelasting. Daarbij is wel van belang dat u de bestelauto na aankoop niet aanpast, anders loopt u het risico dat deze voordelen verloren gaan. Bijrijdersbank verplaatst In...

Werken vanuit uw woning, privépand of zakelijk?

Werken vanuit uw woning, privépand of zakelijk?

Als u als ondernemer werkt vanuit uw eigen privéwoning, is het onder voorwaarden mogelijk deze woning tot het ondernemingsvermogen te rekenen. Om van die voorwaarden af te kunnen wijken, moet aantoonbaar zijn dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid....

Extra lastenverzwaringen dga op komst

Extra lastenverzwaringen dga op komst

Als het aan de Tweede Kamer ligt, krijgt de dga de komende tijd te maken met forse extra lastenverzwaringen. Hiertoe is via amendementen een aantal ingrijpende wijzigingen aangebracht op de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2024. Let op! Het Belastingplan 2024...

Extra versobering van 30%-regeling per 2024

Extra versobering van 30%-regeling per 2024

Als u buitenlandse werknemers aanneemt, mag u onder strikte voorwaarden een deel van het salaris belastingvrij uitbetalen als compensatie voor de extra te maken kosten. Deze regeling, bekend als de 30%-regeling, wordt vanaf 2024 versoberd. Wat is de 30%-regeling? De...

Balkenendenorm 2024 naar € 233.000

Balkenendenorm 2024 naar € 233.000

Topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector mogen in 2024 maximaal € 233.000 per jaar verdienen. Dit maximum, ook wel de balkenendenorm genoemd, wordt geregeld in de Wet Normering Topinkomens (WNT). Jaarlijkse aanpassing Via de WNT wordt het maximum...

Laatste keer STAP-subsidie aanvragen op 15 november

Laatste keer STAP-subsidie aanvragen op 15 november

Op 15 november 2023 gaat om 10.00 uur voor de laatste keer het UWV-loket open om een STAP-subsidie aan te vragen. Vanaf 2024 verdwijnt deze tegemoetkoming voor het volgen van een opleiding. Voorwaarden opleiding De voorwaarden voor de STAP-subsidie, STimulering...

Vennootschapsbelasting bij gesubsidieerde stichtingen

Vennootschapsbelasting bij gesubsidieerde stichtingen

Stichtingen zijn alleen vennootschapsbelasting verschuldigd indien en voor zover zij een onderneming drijven. Bij gesubsidieerde stichtingen speelt vaak de discussie of en zo ja voor welk deel zij een onderneming drijven. Drijven onderneming Voor het drijven van een...

Is persoonlijk pensioenadvies belast?

Is persoonlijk pensioenadvies belast?

Met de inwerkingtreding van de nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023 jl., zijn pensioenuitvoerders verplicht om de deelnemers te begeleiden bij de keuze van hun pensioen. Als de werkgever daarnaast zijn werknemers de kosten van persoonlijk pensioenadvies vergoedt, is dit...

De belangrijkste laatste wijzigingen in Belastingplanpakket 2024

De belangrijkste laatste wijzigingen in Belastingplanpakket 2024

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met alle wetsvoorstellen uit het Belastingplanpakket 2024. Wel heeft de Tweede Kamer een flink aantal amendementen aangenomen met wijzigingen op de wetsvoorstellen. Wat zijn de belangrijkste aanpassingen? De voorgenomen verlaging van...

Laag btw-tarief voor drankje tijdens theaterpauze

Laag btw-tarief voor drankje tijdens theaterpauze

Theaters waar tijdens de pauzes een drankje wordt geschonken, kunnen hiervoor het lage btw-tarief van 9% in rekening brengen. Dit lage btw-tarief geldt ook als het een alcoholisch drankje is, waarop normaal gesproken een tarief van 21% van toepassing is. Dit besliste...

Subsidie elektrische auto voor 2024 blijft toch gelijk

Subsidie elektrische auto voor 2024 blijft toch gelijk

Particulieren die in 2024 een nieuwe elektrische auto aanschaffen, hebben recht op hetzelfde bedrag aan subsidie als dit jaar. De subsidie op een nieuwe elektrische auto bedraagt dit jaar en volgend jaar € 2.950. De voorgenomen verlaging van het bedrag naar € 2.550 is...

Verruiming herinvesteringsreserve per 2024

Verruiming herinvesteringsreserve per 2024

Het kabinet heeft in het Belastingplan 2024 voorgesteld om de herinvesteringsreserve (HIR) te verruimen. De HIR kan dan in bepaalde situaties ook gevormd worden bij staking van een deel van een onderneming ten gevolge van overheidsingrijpen. Let op! Als dit plan wordt...

Aanpassing van rentepercentage voor toeslagen

Aanpassing van rentepercentage voor toeslagen

Het kabinet heeft op Prinsjesdag voorgesteld de rente voor toeslagen zelfstandig vast te stellen en niet meer te koppelen aan de belastingrente voor de inkomstenbelasting. Als het voorstel wordt aangenomen, gaat de rente voor terug te betalen toeslagen voorlopig 4%...

Formele inschrijvingseis IACK voor bepaalde situaties vervallen

Formele inschrijvingseis IACK voor bepaalde situaties vervallen

Door een besluit van de staatssecretaris is de formele inschrijvingseis in de IACK voor bepaalde situaties met ingang van 21 september 2023 vervallen. Per 2025 wordt de formele inschrijvingseis in de wet vervangen door een materiële toets. Formele inschrijvingseis De...

Wellicht snel aangifte nodig van schenking in 2023

Wellicht snel aangifte nodig van schenking in 2023

Als u dit jaar een schenking ontving, kunt u mogelijk uw box 3-heffing over het jaar 2024 verlagen door zo snel mogelijk uw aangifte schenkbelasting in te dienen. Zorg ervoor dat de Belastingdienst uw aangifte uiterlijk 5 november 2023 ontvangen heeft. Aangifte...

Wetsvoorstel aanpak schijnzelfstandigheid

Wetsvoorstel aanpak schijnzelfstandigheid

Met de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden wil het kabinet de balans in het werken met en als zelfstandige(n) herstellen. Er ligt nu een wetsvoorstel ter consultatie inzake de richtlijnen en maatregelen wanneer er als werknemer gewerkt...

Anticipeer op wijzigingen bedrijfsopvolgingsregelingen

Anticipeer op wijzigingen bedrijfsopvolgingsregelingen

De bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregeling bij schenken en overlijden gaan veranderen. Met name vanaf 2025 zijn er grote veranderingen op komst, maar op Prinsjesdag 2023 heeft het kabinet ook een aantal wijzigingen bekendgemaakt die in 2024 al ingaan....

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?