Nieuws

Home » Nieuws
Sneller aflossen coronabelastingschuld scheelt invorderingsrente

Sneller aflossen coronabelastingschuld scheelt invorderingsrente

Tijdens de coronacrisis konden bedrijven ervoor kiezen de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Ook was de invorderingsrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Deze rente bedraagt nu al weer 2% en bedraagt vanaf 1 juli 3%. Het kan daarom financieel...

Aangifte schenkbelasting 2023 nog niet online mogelijk

Aangifte schenkbelasting 2023 nog niet online mogelijk

Als u een schenking ontvangt, moet u over het algemeen een aangifte schenkbelasting indienen bij de Belastingdienst. Voor schenkingen die u in 2023 ontvangt is dat nog niet online mogelijk, maar wel op papier. Voor 1 maart 2024 U hoeft nog geen haast te maken met het...

Elektriciteit vergoeden voor auto van de zaak

Elektriciteit vergoeden voor auto van de zaak

Rijdt een werknemer in een elektrische of plug-in hybride auto van de zaak? Dan kunt u elektriciteitskosten voor het thuis opladen van de auto van de zaak aan de werknemer vergoeden. Auto van de zaak Als werkgever draagt u in principe de kosten van een auto van de...

Nabetaling te lage UWV-uitkering bij loonkostensubsidie

Nabetaling te lage UWV-uitkering bij loonkostensubsidie

De uitkeringen aan werkgevers voor de Ziektewet (ZW) en Wet Arbeid en Zorg (WAZO) voor werknemers met een loonkostensubsidie blijken te hoog of te laag berekend. Het UWV gaat de gemaakte fouten herstellen. Compensatie door UWV bij no-riskpolis of zwangerschaps- en...

Wanneer bezit u fiscaal gezien een onderneming?

Wanneer bezit u fiscaal gezien een onderneming?

Ondernemers in de inkomstenbelasting hebben recht op tal van fiscale ondernemersfaciliteiten. U moet dan wel fiscaal kwalificeren als onderneming. Wanneer is er in fiscaal opzicht sprake van een onderneming? Welke factoren zijn daarvoor bepalend? Urencriterium Om in...

Brief met betaalinformatie Belastingdienst

Brief met betaalinformatie Belastingdienst

De Belastingdienst stuurt voortaan nieuwe brieven met betaalinformatie waarin staat hoe u uw belastingen en toeslagen kunt betalen. U ontvangt geen brieven met acceptgiro’s meer omdat het betalen van belastingen en toeslagen per acceptgiro vanaf 1 juni 2023 niet meer...

Bewijslast WOZ geen wassen neus

Bewijslast WOZ geen wassen neus

Jaarlijks stelt de gemeente de WOZ-waarde van de binnen de gemeente gelegen panden vast. De bewijslast dat deze waarde correct is, rust op de gemeente. Dat deze bewijslast geen wassen neus is, bleek nog onlangs voor de rechtbank Gelderland. Bewijslast gemeente Om aan...

Geen onderlinge vorderingen en schulden meer in box 3

Geen onderlinge vorderingen en schulden meer in box 3

Een vordering op een fiscale partner valt in box 3 in de categorie overige bezittingen tegen in 2023 een forfaitair rendement van 6,17%. De corresponderende schuld van die fiscale partner valt echter in box 3 in de categorie schulden tegen een veel lager forfaitair...

Vrijstelling Vpb voor stichting en vereniging, zo werkt het

Vrijstelling Vpb voor stichting en vereniging, zo werkt het

Ook verenigingen en stichtingen zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting voor het gedeelte waarmee ze een onderneming drijven. Als de winst niet al te hoog is, geldt wel een vrijstelling. Hoe kunt u hiervan gebruikmaken? Vrijstelling bij relatief geringe...

Lager forfait voor aandeel VvE en derdenrekening notaris in box 3

Lager forfait voor aandeel VvE en derdenrekening notaris in box 3

Een aandeel in het vermogen van een reservefonds van een VvE valt in box 3 in de categorie overige bezittingen. Hiervoor geldt in 2023 een forfaitair rendement van 6,17%. Hetzelfde geldt voor een aandeel in geld dat op een derdengeldrekening bij een notaris staat. Het...

Mogelijke aanpassingen box 3-heffing vanaf 2024

Mogelijke aanpassingen box 3-heffing vanaf 2024

Het kabinet gaat op 9 mei 2023 met de Tweede Kamer in overleg over een aantal aanpassingen vanaf 2024 in de box 3-heffing. Het overleg zal ook gaan over de budgettaire dekking die nodig is voor deze mogelijke aanpassingen. Heffingskorting groen beleggen naar 1,1% Om...

Top 5 fiscale maatregelen uit de Voorjaarsnota 2023

Top 5 fiscale maatregelen uit de Voorjaarsnota 2023

In de op vrijdag 28 april (2023) aangeboden Voorjaarsnota 2023 valt een aantal fiscale maatregelen op die het kabinet voor ogen heeft. Zonder compleet te willen zijn, hebben wij een top 5 voor u samengesteld. We sluiten af met een opsomming van een aantal andere...

Uiterlijk 2 juni definitieve NOW 5 en 6 aanvragen

Uiterlijk 2 juni definitieve NOW 5 en 6 aanvragen

U kunt tot en met 2 juni 2023 de definitieve berekening aanvragen van de NOW voor de laatste twee periodes. Dit betreft de NOW 5 en de NOW 6. De periodes De exacte periodes waar u nu de definitieve berekening voor moet aanvragen zijn: NOW 5: november en december 2021...

Minimumloon ruim 3% omhoog per 1 juli 2023

Minimumloon ruim 3% omhoog per 1 juli 2023

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2023 verhoogd naar € 1.995,00 bruto per maand. Per week wordt het € 460,40 en per dag € 92,08. Een uniform wettelijk minimumuurloon is er nog niet, maar wordt verwacht per 1 januari 2024. Stijging van 3,13% Alle werknemers...

Wijziging uitvoeringsregels ontslagprocedure UWV

Wijziging uitvoeringsregels ontslagprocedure UWV

Per april 2023 zijn de uitvoeringsregels van het UWV voor de ontslagprocedure, ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gewijzigd. Waarom uitvoeringsregels? Wanneer u uw werknemer wilt ontslaan vanwege...

Belastingvrij verhuiskosten vergoeden aan uw werknemer

Belastingvrij verhuiskosten vergoeden aan uw werknemer

Als uw werknemer verhuist, kunt u belastingvrij verhuiskosten vergoeden. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Welke zijn dit? Verhuizen voor het werk Als uw werknemer verhuist in het kader van zijn dienstbetrekking bij u, kunt u zijn verhuiskosten belastingvrij vergoeden....

Maatregelen om procedures WOZ en bpm te verminderen

Maatregelen om procedures WOZ en bpm te verminderen

Het grote aantal WOZ-procedures is staatssecretaris Van Rij een doorn in het oog. Hij heeft daarom bekendgemaakt wetgeving voor te bereiden om het aantal bezwaren en beroepen in WOZ-procedures te verminderen. Hij wil dit ook doen voor procedures inzake de bpm. No...

Onderzoeksplicht belastinginspecteur beperkt, navordering terecht

Onderzoeksplicht belastinginspecteur beperkt, navordering terecht

Een belastinginspecteur hoeft niet uit zichzelf te onderzoeken of uw bedrijfsactiviteiten volgens de Kamer van Koophandel (KVK) gewijzigd zijn. Ook hoeft hij voor de winstbepaling geen rekening te houden met feiten die uit de btw-aangifte blijken. In die gevallen is...

Eisen voor giften in natura aangescherpt

Eisen voor giften in natura aangescherpt

Ook giften in natura zijn, net als geldelijke giften, onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. De voorwaarden voor aftrek van giften in natura worden echter aangescherpt. Deze aanscherping moet per 2024 ingaan. Gift in natura Bij een gift in natura kan bijvoorbeeld...

Hoe zit het met het werkelijk rendement in box 3?

Hoe zit het met het werkelijk rendement in box 3?

Er zijn recentelijk verschillende uitspraken gedaan door rechtbanken en hoven over het box 3-vermogen en het werkelijke rendement daarvan. Deze uitspraken lijken erop te wijzen dat als het werkelijk rendement over het box 3-vermogen lager is dan het forfaitaire...

Geen schadevergoeding bij zeer gering financieel belang

Geen schadevergoeding bij zeer gering financieel belang

Als de behandeling van uw bezwaar of beroep in fiscale zaken te lang duurt, kunt u recht hebben op een schadevergoeding. Als er echter sprake is van een zeer gering financieel belang, heeft u geen recht op een schadevergoeding. Wanneer is daarvan sprake? Uitstel van...

Bezwaren en definitieve aanslagen box 3 aangehouden

Bezwaren en definitieve aanslagen box 3 aangehouden

De Belastingdienst houdt bezwaren inzake box 3 over de jaren 2017 tot en met 2022 aan. Ook worden geen definitieve aanslagen met box 3-inkomen over de jaren 2021 en 2022 opgelegd. Dit allemaal in afwachting van nieuwe arrest van de Hoge Raad over box 3. Aanhouden tot...

Rechter biedt duidelijkheid over correctiebeleid fiscus

Rechter biedt duidelijkheid over correctiebeleid fiscus

Bij een onjuiste aangifte kan de fiscus hiervan afwijken en een correctie opleggen. Om frustratie over geringe correcties te voorkomen, hanteert de fiscus een zogenaamd correctiebeleid. Wat houdt dit beleid in? Correctiebeleid Het correctiebeleid komt er in beginsel...

Wanneer bent u starter voor de NOW?

Wanneer bent u starter voor de NOW?

Er bestaan voor starters specifieke regels inzake de NOW. Maar wanneer wordt u als starter aangemerkt en wat is daarvoor bepalend? Rechtbank Amsterdam gaf onlangs het antwoord. Daaruit blijkt dat niet altijd de datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel...

Bewijslast in WOZ-zaken, hoe zit dat nu?

Bewijslast in WOZ-zaken, hoe zit dat nu?

Als het goed is, heeft u uw nieuwe WOZ-waardes voor 2023 weer ontvangen. Maar wie moet eigenlijk bewijzen dat die waarde klopt, hoe gaat dat dan en wat vond de rechter nog onlangs? WOZ-waarde De WOZ-waarde is nodig voor het vaststellen van de aanslag onroerende zaak...

Belastingdienst start speciaal loket voor ANBI’s

Belastingdienst start speciaal loket voor ANBI’s

Wie een ANBI wil oprichten, kan vanaf nu terecht op een speciale website van de Belastingdienst. Op de site vindt u veel informatie over ANBI’s. Ook biedt het loket de mogelijkheid om in contact te komen met het zogenaamde ANBI-team van de Belastingdienst. ANBI De...

Aftrekpost in 2023 meestal naar partner met laagste inkomen

Aftrekpost in 2023 meestal naar partner met laagste inkomen

Fiscale partners kunnen in de inkomstenbelasting bepaalde aftrekposten naar eigen keuze aan elkaar toedelen. Vanaf 2023 is toedeling aan de partner met het laagste inkomen meestal het voordeligst. Aftrekposten tegen 36,93% De volgende aftrekposten zijn in 2023 nog...

Voorkom intrekken betalingsregeling coronabelastingschulden

Voorkom intrekken betalingsregeling coronabelastingschulden

Tijdens de coronacrisis konden bedrijven ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Sinds 1 oktober 2022 moeten ondernemers deze schulden aflossen. Als zij niet aan de voorwaarden van die betalingsregeling voldoen, heeft de...

Box 3: wat gebeurde er afgelopen maand?

Box 3: wat gebeurde er afgelopen maand?

Box 3 houdt de gemoederen nog volop bezig. Ook afgelopen maand verscheen weer voldoende berichtgeving. In dit artikel vindt u een overzicht. Forfaits 2022 bekend Zo maakte staatssecretaris Van Rij de definitieve forfaits voor bank- en spaartegoeden en schulden voor...

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?