Nieuws

Home » Nieuws
Maak bezwaar tegen aanslag met box 3-heffing

Maak bezwaar tegen aanslag met box 3-heffing

Ontvangt u een definitieve aanslag inkomstenbelasting met een box 3-heffing? Laat dan beoordelen of bezwaar maken zinvol is. Op dit moment geldt voor deze aanslagen geen zogenaamde massaalbezwaarprocedure. Dit betekent dat u individueel moet procederen en niet kunt...

Verzoek uitstel renseigneringsverplichting/opgaaf UBD mogelijk

Verzoek uitstel renseigneringsverplichting/opgaaf UBD mogelijk

Betaalde u in 2022 bedragen aan natuurlijke personen? Dan moet u die bedragen uiterlijk 31 januari 2023 aan de Belastingdienst doorgeven, mits er geen uitzondering geldt. De Belastingdienst heeft toegezegd soepel om te gaan met verzoeken om uitstel voor het voldoen...

Rentevergoeding over te veel betaalde box 3-heffing

Rentevergoeding over te veel betaalde box 3-heffing

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de Belastingdienst een passende rentevergoeding moet geven aan een belastingplichtige die te veel box 3-heffing betaalde over de jaren 2017 en 2018. Kerstavondarrest box 3 De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021...

Aanvragen definitieve berekening NOW uiterlijk 22 februari

Aanvragen definitieve berekening NOW uiterlijk 22 februari

Heeft u in de derde, vierde, vijfde en/of zesde periode de tegemoetkoming NOW aangevraagd, dan moet u uiterlijk op 22 februari 2023 uw definitieve aanvraag indienen. De definitieve aanvragen moet u indienen bij het UWV. NOW De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel...

Let op bij de schenking voor eigen woning

Let op bij de schenking voor eigen woning

Schenkt u in 2023 voor een eigen woning of schonk u in het verleden voor een eigen woning? Let dan goed op, vanaf 2023 is schenking nog maar beperkt mogelijk. Met een aantal punten bij de schenking van ouders aan kinderen heeft de staatssecretaris onlangs wel...

Maximale transitievergoeding verhoogd naar € 89.000

Maximale transitievergoeding verhoogd naar € 89.000

De maximale transitievergoeding is voor 2023 vastgesteld op € 89.000. Dit is een verhoging van € 3.000 ten opzichte van het maximum van vorig jaar. Transitievergoeding Bij ontslag heeft een werknemer in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Deze...

Grens startersvrijstelling overdrachtsbelasting naar € 510.000

Grens startersvrijstelling overdrachtsbelasting naar € 510.000

Kopers van 18 tot 35 jaar oud kunnen bij aankoop van een eigen woning onder voorwaarden een beroep doen op een vrijstelling van overdrachtsbelasting. In 2023 kan dit alleen als de waarde van de woning maximaal € 440.000 bedraagt. Vanaf 2024 bedraagt deze...

Deadline 28 januari 2023 voor btw-melding onroerende zaken

Deadline 28 januari 2023 voor btw-melding onroerende zaken

Kocht u in 2021 een onroerende zaak of huurde u in 2022 een onroerende zaak? Controleer dan of u mogelijk uiterlijk 28 januari 2023 een melding moet doen aan uw verkoper of verhuurder en aan de Belastingdienst. Btw-belaste levering onroerende zaak 2021 Kocht u in 2021...

Belangrijke punten bij uw laatste btw-aangifte 2022

Belangrijke punten bij uw laatste btw-aangifte 2022

Uiterlijk 31 januari 2023 moet u uw laatste btw-aangifte over 2022 indienen en de verschuldigde btw aan de Belastingdienst betalen. Besteed in deze laatste btw-aangifte in ieder geval aandacht aan de jaarlijkse terugkerende mogelijke afdrachten en correcties. Btw...

Invorderingsrente vanaf 1 januari 2023 2%

Invorderingsrente vanaf 1 januari 2023 2%

De invorderingsrente op belastingschulden is vanaf 1 januari 2023 verhoogd van 1 naar 2%. Medio 2023 volgt nog een verdere stijging. Wanneer invorderingsrente? Heeft u op de uiterste betaaldatum uw belastingen nog niet betaald? Dan bent u invorderingsrente...

Vast bedrag niet-aftrekbare gemengde kosten stijgt naar € 5.100

Vast bedrag niet-aftrekbare gemengde kosten stijgt naar € 5.100

Gemengde kosten zijn slechts beperkt aftrekbaar van de winst. Ondernemers kunnen kiezen om een percentage van de gemengde kosten of een vast bedrag niet in aftrek te brengen. Het vaste bedrag is gestegen van € 4.800 (2022) naar € 5.100 (2023). Gemengde kosten Gemengde...

Eind januari digitaal procederen inzake rijksbelastingen

Eind januari digitaal procederen inzake rijksbelastingen

Burgers, organisaties en juridische professionals kunnen vanaf 30 januari 2023 digitaal procederen in rijksbelastingzaken. Dit kan via het beveiligde webportaal 'Mijn Rechtspraak'. 'Mijn Rechtspraak' Op 'Mijn rechtspraak' kunnen burgers inloggen met DigiD....

Schenken: wat zijn in 2023 de mogelijkheden?

Schenken: wat zijn in 2023 de mogelijkheden?

Wat mag u in 2023 fiscaalvrij schenken? De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is dit jaar beperkt tot   € 28.947. Daarnaast zijn er nog andere schenkingsvrijstellingen. De mogelijkheden voor 2023 zetten wij voor u op een rij. Algemene vrijstellingen De...

Ook dit jaar subsidie aanschaf elektrische personenauto

Ook dit jaar subsidie aanschaf elektrische personenauto

Particulieren die een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto aanschaffen, kunnen ook in 2023 weer subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt € 2.950 voor een nieuwe auto en € 2.000 voor een gebruikte. De subsidie geldt ook voor private lease van elektrische...

Dga: pas op pensioen bij forse lening bij uw bv

Dga: pas op pensioen bij forse lening bij uw bv

Als u als dga bij uw bv een forse lening afsluit, kan dat verregaande fiscale gevolgen hebben. Die gevolgen kunnen ook betrekking hebben op uw pensioen. Onzakelijke lening In een zaak die speelde bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had een dga bij zijn bv ruim € 2,3...

Raadplegen UBO-register nog onzeker

Raadplegen UBO-register nog onzeker

Het is nog onzeker of het UBO-register kan worden geraadpleegd, wanneer en door wie. Dit antwoordt minister Kaag op Kamervragen naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. UBO-register Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om...

Betalingen aan derden verplicht opgeven in januari 2023

Betalingen aan derden verplicht opgeven in januari 2023

Betaalde u in 2022 bedragen aan iemand die niet bij u in dienstbetrekking is of als ondernemer bij u werkt? Dan moet u die bedragen deze maand, dus in januari 2023, aan de Belastingdienst doorgeven. Renseigneringsverplichting Het verplicht doorgeven van de betaalde...

Hoofdelijke aansprakelijkheid fiscale eenheid voor btw reikt ver

Hoofdelijke aansprakelijkheid fiscale eenheid voor btw reikt ver

Onder voorwaarden kunnen ondernemers voor de omzetbelasting een fiscale eenheid vormen. Dit heeft voordelen, maar ook het nadeel dat men hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de btw-schulden van de fiscale eenheid. En die aansprakelijkheid reikt ver....

Kan een renteloze lening aan een werknemer onbelast?

Kan een renteloze lening aan een werknemer onbelast?

Wilt u een renteloze lening aan een werknemer verstrekken? Dan kan dat onder voorwaarden belastingvrij. Rentevoordeel in principe belast Bij een lening aan een werknemer is het rentevoordeel in beginsel belast met loonbelasting. Is bijvoorbeeld het marktconforme...

Zonder rentenadeel geen belastingrente

Zonder rentenadeel geen belastingrente

Als de Belastingdienst geen rentenadeel leidt, dient bij het opleggen van een aanslag ook geen belastingrente te kunnen worden berekend. Het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 bevat hiertoe een bepaling die inspeelt op een eerder arrest van de Hoge Raad hierover....

Exacte rittenregistratie niet vereist bij bijtellingsregeling

Exacte rittenregistratie niet vereist bij bijtellingsregeling

Als aan u een auto van de zaak ter beschikking staat, is in beginsel bijtelling voor privégebruik van toepassing. Alleen als u overtuigend kunt aantonen dat u niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden, krijgt u geen bijtelling. Een exacte rittenregistratie is...

Zonder rentenadeel geen belastingrente

Zonder rentenadeel geen belastingrente

Als de Belastingdienst geen rentenadeel leidt, dient bij het opleggen van een aanslag ook geen belastingrente te kunnen worden berekend. Het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 bevat hiertoe een bepaling die inspeelt op een eerder arrest van de Hoge Raad hierover....

Denk na over uw bedrijfsopvolging

Denk na over uw bedrijfsopvolging

Het kabinet heeft onlangs gereageerd op een evaluatie van de fiscale tegemoetkomingen voor bedrijfsopvolgingen. Uit de reactie komt naar voren dat deze tegemoetkomingen niet volledig worden afgeschaft, maar waar nodig wel worden aangepast. Bedrijfsopvolgingsregelingen...

BOR vervalt niet per definitie door verhuur onderneming

BOR vervalt niet per definitie door verhuur onderneming

Met de bedrijfsopvolgingsregeling kunt u uw onderneming fiscaal vriendelijk schenken of laten vererven bij uw overlijden. Na toepassing van regeling vervalt deze met terugwerkende kracht als uw onderneming niet lang genoeg blijft bestaan. Verhuur van uw onderneming...

Btw-nultarief op (onbewerkte) groente en fruit?

Btw-nultarief op (onbewerkte) groente en fruit?

Het kabinet streeft ernaar om mogelijk per 1 januari 2024 een 0-tarief in te voeren op groente en fruit. Nader onderzoek is nodig om te bezien of dit te realiseren is. Budgettaire dekking en afbakeningsvarianten De invoering van dit btw-nultarief kan leiden tot een...

Geen gebruikersheffing OZB vanwege corona

Geen gebruikersheffing OZB vanwege corona

Een bioscoop die tijdens de coronacrisis verplicht gesloten was, hoeft geen OZB-gebruikersheffing te betalen. Dit besliste de rechtbank Limburg onlangs. De bioscoop kon op de peildatum namelijk niet gebruikt worden door de exploitant. Gebruikersheffing OZB Eigenaren...

Uitkeringen stijgen mee met minimumloon per 1 januari 2023

Uitkeringen stijgen mee met minimumloon per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 stijgt het wettelijk minimumloon van € 1.756,20 naar € 1.934,40 per maand. Diverse uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Deze worden daarom ook aangepast. Minimumjeugdloon ook omhoog Het wettelijk minimumloon stijgt met 10,15...

Spreid de jubelton over 2022 en 2023

Spreid de jubelton over 2022 en 2023

De eenmalige belastingvrije schenking voor onder andere de aankoop van een woning, ook bekend als de jubelton, wordt afgeschaft. Als u in 2022 nog in actie komt, kunt u de huidige jubelton van € 106.671 nog spreiden over 2022 en 2023. Jubelton Ouders kunnen...

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?