Nieuws

Home » Nieuws

TOGS-regeling van € 4.000 en BMKB verder versoepeld

De voorwaarden voor de eenmalige gift van € 4.000 volgens de TOGS-regeling en kredieten via de BMKB-regeling worden verder versoepeld. Dit heeft het kabinet dinsdag 28 april besloten. Op deze manier kunnen ondernemers die schade lijden als gevolg van het coronavirus,...

Zes extra coronamaatregelen voor ondernemers

Het kabinet gaat nogmaals extra fiscale steunmaatregelen treffen om met name voor ondernemers de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken. De zes betreffende maatregelen zijn vrijdag 24 april bekend gemaakt. Lager gebruikelijk loon dga Als dga bent u...

NOW-regeling verruimd voor concerns

De NOW-regeling wordt verruimd voor concerns. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen onder voorwaarden toch de NOW aanvragen. Dit heeft minister Koolmees van...

Hoe bereken je als starter omzetdaling voor de NOW?

De NOW compenseert ondernemers voor een deel van de loonkosten als door de coronacrisis minder omzet wordt gedraaid. Ook als starter kunt van de NOW gebruikmaken. U moet wel uw omzetderving afwijkend berekenen. Omzetverlies De belangrijkste voorwaarde voor de...

TOGS-uitkering van € 4.000 vrij van belastingheffing

Ondernemers die in moeilijkheden verkeren door de coronacrisis, hebben onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming van € 4.000. Deze tegemoetkoming is vrij van belasting, zo heeft het kabinet eerder besloten. Dit wordt verwerkt in het Belastingplan 2021....

Coronasteun ook voor de dga?

Het kabinet komt door het coronavirus getroffen bedrijven met talloze maatregelen tegemoet in de kosten. Welke zijn ook op de dga van toepassing? NOW De NOW biedt werkgevers een tegemoetkoming tot maximaal 90% van de loonkosten. Het salaris van de dga behoort hier...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO) Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van...

TOGS-regeling beschikbaar voor meer beroepen en bedrijven

Het kabinet stelt de TOGS-regeling (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) open voor meer bedrijven en beroepen. De TOGS-regeling voorziet in een eenmalige uitkering van € 4.000 aan ondernemers die specifiek door de maatregelen inzake het coronavirus worden...

Geen tegemoetkoming € 4.000 door onjuiste SBI-code?

Ondernemers die door het coronavirus zijn getroffen, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een gift van € 4.000, de zogeheten TOGS-regeling. De getroffen branches zijn geselecteerd op basis van hun SBI-code. Maar wat als deze code niet klopt?...

Aanvraagloket voor de NOW is open

Het aanvraagloket voor de NOW (tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten) is open. De regeling is er voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. U kunt de regeling aanvragen tot en met 31 mei 2020. Er wordt een enorme drukte verwacht. Het...

Versoepeling belastinguitstel en uitstel voor meer belastingen

Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Het kabinet heeft daarom besloten ruimhartiger uitstel van betalen van belastingen te verlenen dan tot nu toe het geval was. Meerdere belastingen Uitstel was al mogelijk voor de inkomsten-,...

Compensatie ouders voor kosten kinderopvang

Vanwege het coronavirus is kinderopvang alleen mogelijk voor ouders in cruciale beroepen. Voor de overige ouders blijven de kosten van kinderopvang wel gewoon doorlopen, terwijl geen kinderopvang genoten wordt. Het kabinet heeft besloten deze kosten te compenseren....

Aanvraag steunmaatregel € 4.000 gestart

Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, kunnen nu een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto. Het gaat hier om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), eerder bekend...

Extra steunmaatregelen bedrijven inzake coronavirus

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven. Hiermee wil de overheid de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk compenseren. Deze maatregelen komen boven op de reeds eerder genomen maatregelen....

Extra corona maatregelen van de Belastingdienst

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, heeft de Belastingdienst maatregelen genomen. Deze bestaan uit het vragen om bijzonder uitstel van betaling en het aanpassen van de voorlopige aanslag.

Maatregelen en hulp i.v.m. coronavirus

In deze periode houden we rekening met het Corona virus. Als Wolfsbergen van Haarlem nemen wij voorzorgsmaatregelen. Wij kunnen u ook bijstaan bij de maatregelen die de overheid u als steun kan bieden.

Top 10 Eindejaarstips 2019

Welke financiële zetten kunt u als ondernemer of dga vóór 1 januari 2020 nog doen om het jaar slim af te sluiten? Check deze tien uiteenlopende tips. Voor meer tips kunt u de Fiscale eindejaarstips 2019 downloaden. 1. Gebruik de vrije ruimte in de werkkostenregeling...

Laatste kans afkoop met korting pensioen in eigen beheer

Het is tegenwoordig niet meer mogelijk om als dga pensioen in de eigen bv op te bouwen. Dit jaar heeft u voor het laatst de mogelijkheid een bestaand pensioen met korting af te kopen. Einde afkoop pensioen in eigen beheer Het opbouwen van pensioen in uw eigen bv is...

Premiedifferentiatie WW en fietsregeling in 2020?

De Belastingdienst heeft de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd. U kunt de nieuwsbrief downloaden vanaf de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl, zoekterm ‘nieuwsbrief loonheffingen 2020’). Info voor werkgevers De Nieuwsbrief Loonheffingen...

Wat verandert er in 2020 aan de werkkostenregeling?

Als u meerdere bv’s heeft en de werkkostenregeling gebruikt, kunt u ook de concernregeling toepassen. Vanaf volgend jaar moet u hiermee wel oppassen, anders doet u zichzelf wellicht tekort. Werkkostenregeling Via de werkkostenregeling kunt u vergoedingen en...

Dit jaar nog snel dividend uitkeren?

Als u dit jaar dividend uitkeert, betaalt u 25% belasting in box 2. Volgend jaar stijgt dit tarief naar 26,25%. Dus dit jaar nog maar snel dividend uitkeren? Tarief box 2 Het tarief in box 2, waartegen onder andere uitgekeerd dividend belast wordt, bedraagt 25% in...

eHerkenning per 2020 verplicht voor loonaangifte

Ondernemers kunnen vanaf 2020 de aangifte loonheffingen alleen nog maar doen via het nieuwe portaal van de Belastingdienst. Zij zijn verplicht hiervoor eHerkenning te gebruiken. Vraag eHerkenning op tijd aan! Zzp’ers en eenmanszaken? Hebt u een eenmanszaak? Of bent u...

Zonder begeleiding of toezicht geen aftrek scholingskosten

Scholingskosten zijn in beginsel aftrekbaar. Het moet dan wel gaan om scholing waarbij sprake is van begeleiding of toezicht, anders zijn de scholingskosten niet aftrekbaar. Zelfstudie Vormen van zelfstudie waarbij geen sprake is van een leertraject,...

Kleineondernemersregeling? Aanmelden voor 20 november

Wilt u in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling (KOR) in 2020? Dan kunt u zich hiervoor tot 20 november van dit jaar aanmelden bij de Belastingdienst.Oude versus nieuwe kleineondernemersregelingDe kleineondernemersregeling zal per 2020...

Inkomsten uit verhuur deel woning onbelast

Verhuurt u als particulier af en toe een deel van uw woning aan derden? Volgens het gerechtshof in Amsterdam zijn de inkomsten uit deze verhuur voor u onbelast. Airbnb Het verhuren van een deel van de woning gaat vaak via organisaties als Airbnb. Vooral...

Massaal bezwaar heffing box 3 afgewezen

De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of de vermogensrendementsheffing in box 3 tot 2017 in strijd was met het Europese recht. Hoewel de Hoge Raad tot de conclusie kwam dat het veronderstelde rendement van 4% in de periode tot 2017...

Btw-tip! Wordt uw factuur niet meer betaald? De btw-gevolgen

De btw op facturen, die niet door uw klanten wordt voldaan, kan onder voorwaarden worden teruggevraagd. Máár, let op dat het prijsgeven van een vordering – u spreekt met de afnemer af dat hij zijn factuur niet meer hoeft te betalen en legt dat in een...

Straks minder lang betalen voor uw ex?

Per 1 januari 2020 wordt de termijn voor partneralimentatie naar beneden bijgesteld. Het voorstel, dat inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd, gaat uit van de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van in beginsel 5 jaar. Deze...

Hoge Raad: belasting op spaargeld niet reëel

Een verondersteld rendement van 4% op vermogen voor de jaren 2013 en 2014 is niet reëel. Dit concludeert de Hoge Raad in een arrest van afgelopen vrijdag 14 juni. De uitspraak heeft in beginsel echter geen gevolgen voor de over die jaren ingediende...

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?