Accountancy en assurance

Proactief

Veelzijdig

Transparant

Betrokken

Home » Accountancy en assurance

Onze accountancy dienstverlening

 

Professioneel en flexibel

De dienstverlening van onze accountants wordt exact toegesneden op uw situatie. Professioneel, flexibel en waar mogelijk kijken we verder dan de grenzen van ons vakgebied en nemen wij bedrijfseconomische aspecten mee in onze advisering.

Strategisch advies en praktische follow-up

We geven strategische adviezen over bijvoorbeeld kort- en langlopende planning, financieringen, prognoses, subsidies etc., die van grote waarde zijn voor u als ondernemer. Wij zorgen voor de praktische follow-up: het verzorgen of begeleiden van de financiële administratie, het voldoen aan de eisen van het jaarrekeningenrecht en aan fiscale verplichtingen zoals aangiften omzetbelasting.

Inrichting van uw financiële administratie

Wij adviseren u bij de inrichting van uw financiële administratie zodat deze een goede basis vormt voor de gewenste managementinformatie om uw onderneming te leiden en tijdig bij te sturen.

Onze Assurance dienstverlening

Ook op het gebied van Assurance biedt Wolfsbergen Van Haarlem diensten waarvoor u normaal gesproken aangewezen bent op de grote kantoren.

Wij hebben een samenwerkingsverband met een audit-only kantoor met AFM-vergunning voor het afgeven van verklaringen bij jaarrekeningen van niet-beursgenoteerde ondernemingen die, op grond van wettelijke bepalingen controleplichtig zijn. Ook indien u daartoe niet wettelijk verplicht bent, maar belanghebbenden graag zekerheid wilt verschaffen, kunnen wij een controleverklaring afgeven bij uw jaarrekening of andere financiële opstellingen.

Waarom kiest u voor ons?

Wij denken met u mee bij uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld als u uw eenmanszaak wilt omzetten in een BV of bij bedrijfsopvolging en samenwerking.

Namens u zijn wij een competente gesprekspartner met de Belastingdienst. Juist daar verliezen wij het onderscheid tussen zakelijk en privé nooit uit het oog. Zo maken we, omdat de belastingheffing sterk kan verschillen, zorgvuldig onderscheid tussen ondernemings­bezittingen en bezittingen die tot uw privévermogen behoren.

Wij adviseren ook bij onderwerpen die zowel uw onderneming als uw privéleven raken, zoals bij trouwen, geboorte, scheiden, overlijden en bij het opbouwen van oudedags- of pensioenvoorzieningen. We helpen u bij het toepassen van complexe fiscale regels en houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?