Eisen voor giften in natura aangescherpt

Eisen voor giften in natura aangescherpt

Ook giften in natura zijn, net als geldelijke giften, onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. De voorwaarden voor aftrek van giften in natura worden echter aangescherpt. Deze aanscherping moet per 2024 ingaan. Gift in natura Bij een gift in natura kan bijvoorbeeld...
Hoe zit het met het werkelijk rendement in box 3?

Hoe zit het met het werkelijk rendement in box 3?

Er zijn recentelijk verschillende uitspraken gedaan door rechtbanken en hoven over het box 3-vermogen en het werkelijke rendement daarvan. Deze uitspraken lijken erop te wijzen dat als het werkelijk rendement over het box 3-vermogen lager is dan het forfaitaire...
Bezwaren en definitieve aanslagen box 3 aangehouden

Bezwaren en definitieve aanslagen box 3 aangehouden

De Belastingdienst houdt bezwaren inzake box 3 over de jaren 2017 tot en met 2022 aan. Ook worden geen definitieve aanslagen met box 3-inkomen over de jaren 2021 en 2022 opgelegd. Dit allemaal in afwachting van nieuwe arrest van de Hoge Raad over box 3. Aanhouden tot...