Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Vanaf 15 november 2023 zal de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking treden. Hiermee wordt gestreefd misbruik van turboliquidatie te voorkomen. Wat is turboliquidatie? Door middel van turboliquidatie kan een vennootschap op eigen initiatief via een...
Hogere lijfrenteaftrek vanaf 2023

Hogere lijfrenteaftrek vanaf 2023

Vanaf 2023 heeft u de mogelijkheid om een hoger bedrag aan lijfrentepremie in aftrek te brengen in uw aangifte inkomstenbelasting. Dit is een van de afspraken die in de nieuwe Wet toekomst pensioenen staat. Pensioenakkoord In de Wet toekomst pensioenen (WTP) staan de...
Energielijst 2023 voor EIA uitgebreid

Energielijst 2023 voor EIA uitgebreid

De Energielijst voor 2023 wordt uitgebreid met een drietal projecten in het kader van de energietransitie. Op de Energielijst staan investeringen waarvoor bedrijven, verenigingen of stichtingen de energie-investeringsaftrek (EIA) aan kunnen vragen. EIA De EIA is een...