Vanwege corona viert dit jaar niet iedere werkgever kerst met zijn personeel. Voor degenen die dat wel doen, bijvoorbeeld met een kerstlunch, is het even van belang na te denken over een fiscaal handige aanpak.

Op de werkplek?
Fiscaal is het om te beginnen van belang of u het kerstfeest al dan niet op de werkplek organiseert. Hapjes en drankjes op de werkplek zijn namelijk onbelast. Dat geldt ook voor de kosten van bijvoorbeeld kerstversiering. Een feest buiten de werkplek, zoals in een horecagelegenheid, is in beginsel wel belast.

Drive-through
Recent is de Belastingdienst zelfs ingegaan op de fiscale gevolgen van een kerstviering via drive-through. Ook dan is dus bepalend of de drive-through behoort tot de werkplek, zoals een eigen parkeerplaats. Is dit het geval, dan is het kerstfeestje onbelast, anders niet.

Kosten per werknemer
Is het kerstfeest belast, dan zult u het voordeel ervan per werknemer moeten berekenen. Bedragen de kosten bijvoorbeeld € 20 per persoon, dan behoort dit tot het loon van de werknemer. Nemen ook de partner en kinderen deel aan het feest, dan rekent u ook hun aandeel in de kosten tot het loon van de betreffende werknemer.

Kerstpakket
Krijgen uw werknemers ook een kerstpakket, dan is dit in beginsel wel belast. Ook al vindt het kerstfeest plaats op de werkplek of via een drive-through.

Werkkostenregeling biedt ruimte
Waarschijnlijk wilt u niet dat uw personeel belasting betaalt over een kerstfeest of een kerstpakket. U kunt dit dan onderbrengen in de werkkostenregeling. Uw werknemer betaalt dan geen belasting. Blijft u met al uw vergoedingen en verstrekkingen dit jaar binnen de zogenaamde vrije ruimte, dan betaalt u als werkgever ook geen belasting. Komt u over de vrije ruimte heen, dan betaalt u 80% belasting via de eindheffing.

Let op! Dit jaar bedraagt de vrije ruimte nog 3% van de loonsom tot € 400.000 en 1,18% over het meerdere. Vanaf volgend jaar wordt het eerste percentage verlaagd naar 1,7% en betaalt u dus eerder 80% eindheffing.

Bron: SRA