Heeft u dit jaar een bedrag ontvangen in het kader van de tegemoetkoming vaste lasten (TVL), dan is dit onbelast. Dat gold ook in 2020, toen u aanspraak kon maken op de TOGS (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) en de opvolger TVL. Heeft u dit jaar TOGS ontvangen, dan is ook dit onbelast.

Kosten wel aftrekbaar
De kosten waarop de TVL ziet, de vaste lasten die u als ondernemer maakt zoals de kosten voor huur en verzekeringen, zijn wel gewoon aftrekbaar van de winst.

TVL – Tegemoetkoming Vaste Lasten
De TVL is een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die door corona of een andere oorzaak minstens 30% omzetverlies hebben geleden. De tegemoetkoming varieert dit jaar van maximaal 85% tot 100% van het omzetverlies, maal de vaste lasten. Deze vaste lasten worden bepaald aan de hand van branchegegevens.

Onbelast
De tegemoetkoming is netto en wordt dus niet belast met winstbelasting. Voor ondernemers in de inkomstenbelasting is het netto voordeel in beginsel groter dan voor ondernemingen in de vennootschapsbelasting, omdat bij uitdeling aan de aandeelhouders hierover te zijner tijd wel belasting moet worden betaald.

NOW wel belast
De tegemoetkoming in de loonkosten, de NOW, is wel belast. Dit was ook vorig jaar al het geval.

Bron: SRA