Het kabinet stelt de TOGS-regeling (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) open voor meer bedrijven en beroepen. De TOGS-regeling voorziet in een eenmalige uitkering van € 4.000 aan ondernemers die specifiek door de maatregelen inzake het coronavirus worden getroffen.

Bedrijven zonder SBI-code

Om voor de regeling in aanmerking te komen, moet een bedrijf beschikken over een specifieke SBI-code. Sommige bedrijfsgroepen hadden die niet, zoals tattooshops, maar waren vanwege het contactverbod wel gesloten.

Meer mkb-bedrijven

Ook zijn meer mkb-bedrijven toegevoegd die een dergelijke code al wel hadden. Het betreft onder meer winkeliers in de food, taxibedrijven, tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of evenementen. Zij komen nu dus ook in aanmerking voor de eenmalige uitkering.

Ook voor vestigingen aan huis

De TOGS-regeling bevat de eis dat de onderneming niet op het woonadres gevestigd mag zijn. Hierop is nu een aantal uitzonderingen gemaakt. Allereerst voor bedrijven die vanuit de woning een belangrijke omzet realiseren, zoals kappers en maneges. Zij kunnen toch voor de TOGS in aanmerking komen, als zij een verklaring aanleveren waaruit blijkt dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben. Welke omvang dit is, is nog niet bekend gemaakt.

Daarnaast zijn er ook ondernemingen aan huis waarbij het kenmerkend is dat ze een inrichting of productiemiddelen hebben buiten de woning, bijvoorbeeld auto- en motorrijschoolhouders. Zij komen nu ook voor de TOGS in aanmerking. Voor deze sectoren is zo’n minimale omvang geen vereiste.

Voorwaarden

De TOGS-regeling kent wel een aantal voorwaarden. Zo is bepaald dat er in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies van minstens € 4.000 moet zijn.

Aanvragen vanaf 15 april

De TOGS kon vanaf 6 april worden aangevraagd. De nieuwe toegevoegde ondernemers kunnen de TOGS vanaf 15 april aanvragen. Aanvragen moet digitaal via de site rvo.nl.