Flexwerkers met inkomensverlies vanwege corona kunnen nog tot en met 12 juli 2020 een financiële tegemoetkoming aanvragen (TOFA).

Aanvragen afgewezen
Het UWV heeft inmiddels al meer dan 16.000 aanvragen binnen gekregen, zo blijkt uit recente cijfers. Ongeveer driekwart van de aanvragers heeft een beslissing ontvangen. Het merendeel van de goedgekeurde aanvragen is uitgekeerd. Om in aanmerking te komen voor de TOFA moet het loon dit jaar in februari namelijk minstens € 400 hebben bedragen, in april minstens 50% minder zijn én niet meer dan € 550. Ook moet het loon in maart minstens € 1 hebben bedragen.

Geen uitkering
Als aanvullende voorwaarde geldt dat de aanvrager vanwege het inkomensverlies geen uitkering heeft gekregen, zoals WW.

Omvang TOFA
De TOFA bedraagt € 1.650 bruto voor de periode maart tot en met mei 2020, ofwel € 550 per maand.

Teleurstellingen voorkomen
Om teleurstellingen te voorkomen heeft het UWV op de site een tool gezet waarmee eenvoudig kan worden nagegaan of aan de voorwaarden wordt voldaan. Op deze manier weet men al vooraf of het indienen van een aanvraag nut heeft.

Geen inkomensgegevens nodig
Het UWV heeft bij de aanvraag geen inkomensgegevens nodig. Die verkrijgt het UWV namelijk rechtstreeks via de Belastingdienst.