Bent u ondernemer en hebt u tot en met 30 september 2021 gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Is het ook na die datum voor u echt niet mogelijk om op tijd uw belastingen te betalen? En is dat aannemelijk te maken met een eigen of derde verklaring? Dan kunt u de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aanvragen. Dit kan van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022.

Met de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming hoeft u van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 nog niet te voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel van betaling had. Ook deze nieuwe belastingschulden vallen onder de betalingsregeling van 60 maanden voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling.

Wat zijn de voorwaarden voor de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming?

 • U hebt bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen.
 • Er is sprake van werkelijk bestaande betalingsproblemen die hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis.
 • De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard.
 • De betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost.
 • Uw onderneming moet levensvatbaar zijn.
 • U moet aannemelijk maken dat aan de vorige 4 voorwaarden is voldaan.
  Is uw totale belastingschuld (de schuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel plus de schuld die u hebt opgebouwd vanaf 1 oktober 2021) € 20.000 of hoger? Stuur ons hiervoor dan een verklaring van een derde deskundige met een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen.
  Is uw totale belastingschuld lager dan € 20.000? Stuur ons hiervoor dan een eigen verklaring met dezelfde inhoud.
 • U blijft op tijd aangifte doen voor uw belastingen.

Hoe vraagt u de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aan?
Ontvangt u na 30 september 2021 weer een (naheffings-)aanslag en kunt u deze niet op tijd betalen? Dan kunt u met een brief de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aanvragen. Met deze brief moet de verklaring van de derde deskundige of uw eigen verklaring als bijlage worden meegestuurd.

De tijdelijke aanvullende tegemoetkoming heeft terugwerkende kracht
De tijdelijke aanvullende tegemoetkoming geldt van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. U kunt de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming dus met terugwerkende kracht aanvragen. Dit kunt u uiterlijk 31 januari 2022 nog doen.

Vraagt u bijvoorbeeld op 5 november 2021 de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aan, en krijgt u op 15 november 2021 van de Belastingdienst bericht dat u er gebruik van kunt maken? Dan geldt de tegemoetkoming voor u met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2021.

Betaalt u op of na 1 oktober 2021 1 of meer belastingen niet op tijd? En vraagt u pas later de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aan? Dan krijgt u in de tussentijd misschien (naheffings)aanslagen met boetes omdat u niet op tijd hebt betaald. Wanneer wij besluiten dat u gebruik kunt maken van de tegemoetkoming, zullen wij deze boetes vernietigen. Dat betekent dat u ze niet hoeft te betalen.

Bron: Belastingdienst