De steunmaatregelen voor bedrijven en organisaties die nadelige gevolgen ondervinden van de coronacrisis, worden ook na 1 oktober voortgezet. De maatregelen zouden tot ver in 2021 van kracht blijven, zij het in afgeslankte vorm. Wat verandert er mogelijk voor de NOW, de Tozo en TVL?

NOW stapsgewijs omlaag
De tegemoetkoming in de loonkosten, de NOW, wordt in etappes afgebouwd. De tegemoetkoming bedraagt thans nog 90% van de loonkosten wanneer een bedrijf 100% omzetverlies boekt. De omvang van de tegemoetkoming zou vanaf oktober stapsgewijs worden verminderd van 90% naar 80%, 70% en tenslotte 60%.

Omzetdaling
In de nieuwe plannen zou ook alleen nog recht op de NOW bestaan wanneer het omzetverlies minimaal 30% bedraagt. Dit is thans nog 20%.

Ontslagboete
Verder zijn er plannen om de ontslagboete te beperken. Nu krijgen bedrijven die minstens 20 werknemers ontslaan een boete van 5% van de tegemoetkoming voor hun kiezen, tenzij hierover een akkoord met de vakbonden is bereikt of een verzoek tot mediation is ingediend bij de SER. Wat de beperking van de boete gaat inhouden, is nog niet bekend.

Tozo en TVL blijven
Ook de Tozo en TVL blijven bestaan, al zullen er waarschijnlijk (extra) maatregelen getroffen worden om fraude tegen te gaan. Via de Tozo kunnen zelfstandigen die onder het bestaansminimum terechtkomen, een beroep op aanvullende bijstand doen. De TVL is een tegemoetkoming die in beginsel de helft van de vaste lasten van een bedrijf dekt, zoals huurkosten.

Specifieke branches
De nieuwe maatregelen worden zo vormgegeven dat zwaar getroffen sectoren zoals de horeca, evenementenbranche en de cultuursector voor langere tijd ondersteund blijven.

Let op! Deze plannen zijn nog niet officieel gepubliceerd.