Een horecaondernemer hoeft van de rechtbank in Den Haag minder huur te betalen vanwege corona. De rechter heeft begrip voor het feit dat horecagelegenheden als gevolg van de beperkingen door de coronacrisis minder omzet draaien en dus minder middelen hebben om de huur te voldoen.

Beperkingen horeca
Door de coronacrisis heeft met name de horeca al vanaf 15 maart 2020 te maken met forse beperkingen. Horecagelegenheden waren gesloten of moesten zich beperken tot bezorgen en afhalen. De horeca blijft waarschijnlijk dicht tot (in ieder geval) 2 maart.

Redelijkheid en billijkheid
De rechter vindt dat onder deze omstandigheden de redelijkheid en billijkheid ertoe leiden dat partijen niet aan het ongewijzigd in stand houden van het huurcontract mogen vasthouden.

Minder huur
De rechtbank komt tot de conclusie dat een verdeling van de financiële pijn op zijn plaats is. Tijdens de sluitingsperiode van het bedrijf acht de rechter een vermindering van de huur met 50% redelijk, tijdens de periode van beperkende maatregelen bepaalt hij de vermindering op 25%.

Bredere werking
Volgens deskundigen kan de uitspraak een bredere werking krijgen, nu ook winkels gedeeltelijk gesloten moeten blijven vanwege corona. Het is dan ook te verwachten dat meer getroffen ondernemers bij hun huurbazen aankloppen om een vermindering van de huur.

Tip! Wilt u bij uw verhuurder ook een lagere huur afdwingen, dan is het volgens de uitspraak van belang inzicht te geven in de vermindering van uw omzet vanwege de coronacrisis.

TVL
De overheid kent een financiële tegemoetkoming in verband met de vaste lasten van ondernemers, zoals huur, via de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De tegemoetkoming dekt echter slechts een deel van alle vaste lasten, waardoor het voldoen van de huur voor veel getroffen ondernemingen nog steeds moeilijk is.