De definitieve premies voor 2021 voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Deze nieuwe percentages moet u vanaf 1 januari 2021 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor uw werknemers.

De premies
De hoge en lage premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-premie) zijn 0,24 procentpunt lager dan in 2020. De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) en de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) zijn iets verhoogd. Daarnaast is het maximumpremieloon hoger dan in 2020.

Wat zijn de percentages voor 2021?

Premies  2020 2021
AOWOuderdomsfonds17,90%17,90%
ANWNabestaandenfonds0,10%0,10%
AWfAlgemeen Werkloosheidsfonds
AWf-laag2,94%2,70%
AWf-hoog7,94%7,70%
UfoUitvoeringsfonds voor Overheid0,68%0,68%
SFn/UfoUniforme opslag kinderopvangtoeslag0,50%0,50%
AofArbeidsongeschiktheidsfonds6,77%7,03%
WhkWerkhervattingskas1,28%1,36%

Maximumpremieloon in 2021
Het maximumpremieloon is ook bekend. Dat is in 2021 € 58.311 op jaarbasis. In 2020 was dat nog € 57.232. U hoeft over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).