Vanwege het coronavirus is de kinderopvang tijdens enkele periodes van dit en vorig jaar gesloten geweest. Ouders hebben compensatie gekregen wanneer zij de kosten voor kinderopvang tijdens die periodes hebben doorbetaald. Deze compensatie wordt herzien.

Tijdelijke tegemoetkomingsregelingen kinderopvang (TTKO)
De herziening van de tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang hangt samen met het feit dat in bepaalde gevallen te weinig compensatie is toegekend. De oorzaak hiervan is dat er destijds gestreefd is naar een snelle en eenvoudige regeling.

Honderden euro’s
De tegemoetkoming is ongeveer gelijk aan de eigen bijdrage van de ouders. In sommige gevallen hebben ouders echter tot enkele honderden euro’s te weinig compensatie ontvangen.

Peildatum
Om de compensatie snel te kunnen betalen is de tegemoetkoming berekend op basis van een peildatum. Wanneer op deze peildatum de gegevens inzake de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst nog niet correct binnen waren, kan een te lage tegemoetkoming zijn betaald. Bijvoorbeeld als het aantal uren kinderopvang of het inkomen was veranderd.

Info over herziening volgt
Het is nog niet bekend hoe de herziening van de compensatie eruit komt te zien. Aangekondigd is dat dit te zijner tijd bekend wordt gemaakt via www.rijksoverheid.nl en via www.svb.nl/opvang.

Bron: SRA