Nog even en u moet de laatste btw-aangifte van 2020 indienen. Daarbij is het opletten geblazen, want deze aangifte bevat een aantal specifieke punten. En deze kunnen u in een gunstig geval fiscaal voordeel opleveren.

Personeelsuitgaven
De btw op personeelsuitgaven, zoals een kerstpakket, is alleen aftrekbaar als u in 2020 aan personeelsvoorzieningen voor een werknemer niet meer dan € 227 ex btw heeft uitgegeven. Zijn de uitgaven voor een werknemer hoger geweest, dan is de btw over alle personeelsvoorzieningen van deze werknemer niet aftrekbaar. Als u dit nog niet op een rij heeft over het afgelopen jaar, zult u dus nog even in uw administratie moeten duiken.

Relatiegeschenken
Voor de btw op relatiegeschenken geldt iets vergelijkbaars. Deze btw is voor u aftrekbaar als uw relatie, wanneer hij het geschenk zelf gekocht zou hebben, de btw voor 30% of meer had kunnen aftrekken. Is dit niet het geval, dan is de btw toch aftrekbaar als de relatiegeschenken aan een bepaalde relatie in 2020 niet meer dan € 227 ex btw gekost hebben. U zult dus ook uw relatiegeschenken moeten bijhouden.

Let op! Geeft u als ondernemer onverkoopbare voedingsmiddelen weg aan bijvoorbeeld de voedselbank, dan is de btw hierop wel aftrekbaar, ook als het bedrag meer dan € 227 is.

Medische hulpmiddelen vanwege corona?
Heeft u vanwege de coronacrisis medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, -inrichtingen en huisartsen gratis weggegeven, dan is de btw hierop gewoon aftrekbaar als u de btw normaal gesproken ook kunt aftrekken. U moet wel op de factuur vermelden dat u gebruikmaakt van deze goedkeuring. De goedkeuring heeft betrekking op de periode van 16 maart 2020 t/m 31 december 2020.

Auto van de zaak
Bij een auto van de zaak kunt u alle btw in aftrek brengen, maar moet u aan het eind van het jaar en dus in deze btw-aangifte een correctie voor privégebruik toepassen. Die is de eerste vijf jaar 2,7% van de cataloguswaarde, de jaren erna is dit 1,5%.

Privéauto
Gebruikt u uw privéauto ook zakelijk, dan kunt u alle ritten bijhouden en alleen de btw op gebruik en onderhoud aftrekken die toerekenbaar is aan het zakelijk gebruik. Woon-werkverkeer wordt hierbij als privé aangemerkt. Zonder kilometeradministratie moet u uitgaan van een correctie van 1,5% van de cataloguswaarde.

Privégebruik
Voor (investerings)goederen die u ook privé gebruikt, zoals de pc, kunt u in beginsel alle btw in aftrek brengen en dit op het eind van het jaar corrigeren voor het privégebruik. Is het privégebruik bijvoorbeeld de helft, dan mag u ook maar 50% van de btw verrekenen. Voor investeringsgoederen moet u dit vijf jaar lang volgen en corrigeren, voor onroerend goed zelfs tien jaar. Hierna heeft een wijziging van het privégebruik geen btw-gevolgen meer.

Vrijgesteld gebruik
Een soortgelijke regeling geldt als u niet alleen belaste prestaties verricht, maar ook vrijgestelde prestaties zoals het afsluiten van verzekeringen. U mag dan een evenredig deel van de btw niet verrekenen. U moet voor investeringsgoederen weer vijf jaar volgen welk deel van uw omzet belast is en corrigeren indien dit afwijkt van uw aanname bij aankoop van het investeringsgoed. Voor onroerend goed moet u dit weer tien jaar volgen/corrigeren.