Speculeren met cryptovaluta wint de laatste jaren sterk aan populariteit. Is cryptowinst ook belast en waar hangt dit volgens de rechter dan vanaf?

Cryptovaluta
Bij cryptovaluta denken we niet meer alleen aan de bekende bitcoins. Ook bijvoorbeeld ethereum en de compound zijn niet meer van de cryptovalutamarkt weg te denken. Handelen kan online, ook via tal van erkende instellingen.

Belast of niet?
Of speculatiewinst, al dan niet inzake cryptovaluta, belast is, hangt af van de vraag of er een bron van inkomen is. Daarvoor is onder meer vereist dat voordeel redelijkerwijs te verwachten is. Bij speculeren is dat meestal niet het geval, waardoor speculatiewinst onbelast is en verlies niet aftrekbaar.

Binnen de onderneming
Wordt binnen een IB-onderneming gespeculeerd, dan is van belang of dit gebeurt met duurzaam overtollige middelen. Die behoren namelijk verplicht tot het privévermogen, waardoor het resultaat buiten de winst blijft. Alleen als u belegt met tijdelijk overtollige middelen op een zodanige wijze dat deze weer tijdig binnen de onderneming beschikbaar kunnen zijn, telt het resultaat wél mee ter bepaling van de winst.

Let op! Het resultaat van speculeren binnen een bv leidt wel altijd tot belastbare winst of aftrekbaar verlies.

Bron of niet?
Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij gespeculeerd was met cryptovaluta. Hier stond de vraag centraal of er een bron van inkomen was of niet. Een belastingplichtige had in zijn vrije tijd een algoritme ontwikkeld waarmee van imperfecties op de cryptovalutamarkt geprofiteerd kon worden. Hij had hiermee koerswinsten behaald. In 2017 had hij hiermee ruim € 10,6 miljoen verdiend, die de inspecteur wilde belasten.

Resultaat structureel positief?
De rechter kwam tot de conclusie dat er geen sprake was van structureel positieve resultaten, want in 2018 was fors verlies geleden. Bovendien had de belastingplichtige geen invloed kunnen uitoefenen op de koersen, dus was de koerswinst niet met het algoritme behaald. De conclusie was dan ook dat de speculatiewinst onbelast diende te blijven.

Let op! Cryptovaluta is vermogen dat u, net als bijvoorbeeld spaargeld, moet aangeven in Box 3. De koersen op 1 januari zijn bepalend.

Bron: SRA