Belastingzaken waartegen bezwaar of beroep is aangetekend, moeten binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Zo niet, dan heeft de belastingplichtige recht op schadevergoeding. Volgens de Hoge Raad is corona niet altijd een reden om die redelijke termijn te verlengen.

Redelijke termijn
Afhandeling van bezwaar en beroep mag in beginsel maximaal twee jaar duren, eventueel hoger beroep nogmaals twee jaar, eventueel beroep in cassatie nogmaals twee jaar. Het uitgangspunt voor een schadevergoeding bedraagt € 500 per half jaar overschrijding van deze termijnen.

Invloed corona
In een zaak die onlangs door de Hoge Raad werd beoordeeld, ging het om de vraag of de redelijke termijn door het gerechtshof Leeuwarden terecht vanwege corona met vier maanden was verlengd. Vanwege de reden van deze verlenging had de belastingplichtige volgens het Hof geen recht op een schadevergoeding.

Hoge Raad: alleen bij sluiting gerechtsgebouw
De Hoge Raad oordeelt dat de uitbraak van het coronavirus de redelijke termijn alleen verlengt, als partijen waren uitgenodigd voor een rechtszitting in de periode waarin de gerechtsgebouwen in verband met corona waren gesloten en de zitting daarom opnieuw moest worden gepland. Dit was in deze zaak niet het geval.

Geen extra tijd voor inplannen zittingen
De Hoge Raad was het niet eens met de reden van het extra uitstel voor een periode van twee maanden omdat rechtszaken opnieuw moesten worden ingepland. De uitspraak van het Hof was vanwege die planning daarom vier dagen na de redelijke termijn gedaan. De belastingplichtige ontving derhalve een schadevergoeding van € 500.

Bron: SRA