Op 4 juni jl. is onze medenaamgever, Leonard Wolfsbergen, na een kort ziekbed overleden. Wij waren op de hoogte van zijn zorgelijke conditie de afgelopen maanden. Wij zijn diep getroffen en bedroefd door zijn overlijden.

Leonard Wolfsbergen was grondlegger en partner van ons kantoor. Wij kenden hem als een kundig vakman en bovenal als een betrokken en inspirerend partner. Voor hem waren de contacten met zijn cli├źnten en kantoorgenoten zeer dierbaar. Zijn tomeloze energie, ook op latere leeftijd, heeft menig medewerker doen verbazen.

Naast zijn fiscale praktijk, was hij in 1989/1990 een jaar voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Een unicum, als partner van een middelgroot kantoor. Daarnaast was hij medeoprichter van de Stichting Opleidingen Makelaardij van de NVM. Bij dit opleidingsinstituut was hij een enthousiast docent fiscaliteit. Zijn veelzijdigheid en toewijding aan het vak en de maatschappij kwamen tot uitdrukking in zijn bestuursfuncties bij het Emma kinderziekenhuis en de Bauerstichting.

In 1999 trad hij uit de maatschap. Hij bleef, ook daarna, op vele momenten als algemeen adviseur op de achtergrond actief. Hij heeft ons, de voortzettende partners, tot op hoge leeftijd met raad en daad terzijde gestaan. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor. De praktijk is nog steeds een belangrijke voortzetting van het werk dat hij al die jaren heeft gedaan. Het is dan ook met trots en dankbaarheid dat wij zijn naam nu en in de toekomst mogen blijven voeren.

We wensen de familie en verdere naasten van Leonard veel sterkte met het verwerken van dit verlies.