Kan een dga nu wel of niet aanspraak maken op de NOW-regeling? Als hoofdregel geldt dat de dga niet onder de NOW-regeling valt.

NOW op hoofdlijnen

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, de NOW, tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over drie maanden door de coronacrisis.

NOW en dga

Hoofdregel is dat de dga geen beroep kan doen op de NOW. Voorwaarde om voor toepassing van de NOW in aanmerking te komen is immers dat er over het loon premies voor de werknemersverzekeringen moeten worden afgedragen, het zogeheten SV-loon. Er moet dus sprake zijn van werknemers die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De meeste dga’s zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, hebben om die reden geen SV-loon, en komen daarom niet in aanmerking voor de NOW.

Wanneer niet verzekerd voor SV-loon?

Een dga is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen als hij aandelen houdt waarmee hij – eventueel samen met de aandelen van zijn echtgenoot of van zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad – op grond van de statuten een beslissende stem kan uitoefenen over zijn eigen ontslag. Er is dan namelijk geen sprake van een gezag waar hij aan onderworpen is, het wezenskenmerk van een dienstbetrekking.

Wat als de dga vrijwillig verzekerd is?

De dga heeft de mogelijkheid zich vrijwillig te verzekeren bij het UWV voor arbeidsongeschiktheid. Feit is echter dat er in die situatie evenmin sprake is van SV-loon en er geen premies werknemersverzekeringen worden afgedragen via de loonheffing. Premies voor vrijwillige verzekeringen worden namelijk rechtstreeks afgedragen aan het UWV.