Vanaf 2020 geldt er een nieuwe regeling voor de fiets de zaak. Die regeling maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. Maar kun je hiervoor ook de vrije ruimte van de werkkostenregeling gebruiken?

De bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs voor het ter beschikking stellen van een fiets van de zaak, is een forfait waarmee het loon in natura wordt belast. Dat betreft dan het privévoordeel van het privé kunnen gebruiken van de fiets. Met dit forfait wordt dat voordeel op een bepaald bedrag vastgesteld. De vraag is vervolgens wat deze bijtelling doet met de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Vrije ruimte in de WKR
De werkkostenregeling (WKR) is een regeling in de loonbelasting waarmee u als werkgever een percentage van het totale fiscale loon (dat is de zogenaamde ‘vrije ruimte’) mag besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Die posten moet u dan wel specifiek aanwijzen voor toepassing van deze regeling.

Per 2021 vrije ruimte weer kleiner
Per 2021 is de vrije ruimte van de werkkostenregeling weer kleiner geworden ten opzichte van 2020. In 2020 had het kabinet vanwege corona de eerste schijf van de WKR eenmalig verhoogd naar 3% over de eerste         € 400.000 van de fiscale loonsom. Vanaf 2021 is dit 1,7%. Verder wordt de vrije ruimte over het gedeelte van de loonsom dat boven de € 400.000 uitstijgt, verlaagd van 1,2% naar 1,18%. Naast deze vrije ruimte kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door ‘gerichte vrijstellingen’ en ‘nihilwaarderingen’. Maar, dat geldt niet voor de bijtelling van de fiets.

Geen loonbelasting of eindheffing
Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte van de WKR valt, draagt u geen loonbelasting af. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt de werkgever loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. U hoeft hierover als werkgever geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw te betalen of in te houden.

Fietsregeling in de WKR
Omdat de bijtelling voor de fiets geen gerichte vrijstelling of nihilwaardering is, kunt u deze bijtelling voor de fiets – in tegenstelling tot de bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak – als werkgever ook onder de werkkostenregeling laten vallen. U kunt deze bijtelling namelijk administratief specifiek aanwijzen voor toepassing van de werkkostenregeling. Dat kan voordelig zijn als u voor de fiets nog vrije ruimte beschikbaar hebt die nog niet is ingevuld met andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Uw medewerker krijgt dan op zijn loonstrook geen inhouding meer voor de loonheffing over de bijtelling van zijn fiets.