Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, heeft de Belastingdienst maatregelen genomen. Deze bestaan uit het vragen om bijzonder uitstel van betaling en het aanpassen van de voorlopige aanslag.

Bijzonder uitstel van betaling

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting kan uitstel van betaling worden aangevraagd. Hiervoor moet een brief naar de Belastingdienst worden gestuurd waarin wordt uitgelegd hoe u door de uitbraak van corona in de betalingsproblemen bent gekomen en graag uitstel van betaling wil. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt en eventuele boetes voor het niet op tijd betalen van btw of loonbelasting hoeven niet te worden betaald. Uitstel van betaling kan voor maximaal 12 maanden.

Voor het verzoek tot uitstel van betaling moet u over een verklaring van een deskundige beschikken, bijvoorbeeld van uw accountant of financieel adviseur. De verklaring moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Er is sprake van een bestaand betalingsprobleem, niet een toekomstig of verwacht betalingsprobleem.
 • Het betalingsprobleem is van tijdelijke aard als gevolg van het coronavirus.
 • Uw onderneming is levensvatbaar.

Uit de verklaring moet het volgende blijken:

 • Aard van het betalingsprobleem
 • Haalbaarheid van inlopen in de toekomst
 • Aantonen dat de betalingsproblemen door bijzondere omstandigheden zijn ontstaan (zoals corona gevolgen bij u of uw klanten) en dat dit niet behoort tot het normale bedrijfsrisico.
 • Bij sprake van arbeidsduurverkorting dit ook vermelden.

De verzuimboete voor het niet op tijd indienen van de aangifte blijft wel van kracht! Wolfsbergen Van Haarlem helpt u graag bij het opstellen van de benodigde verklaring.

Verlaging van uw voorlopige aanslag

Als u door de uitbraak van het coronavirus een lagere winst verwacht dan kan uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting voor u worden gewijzigd zodat u direct minder belasting betaald. Hiervoor moet u uw inkomsten verlagen.

Uitbreiding werkverkortingsregeling

Naast de twee eerdergenoemde maatregelen wordt er ook gekeken of de werkverkortingsregeling kan worden uitgebreid. Dit is een regeling voor werkgevers in tijden van crisis. Als door een bepaalde omstandigheid, zoals het coronavirus, werknemers tijdelijk geen werk meer hebben, compenseert de overheid de verloren uren voor de werknemers. Voorwaarden hiervoor zijn nu dat er minimaal 2 tot maximaal 24 weken sprake moet zijn van werkuitval voor minimaal een vijfde van het personeel.

Uitbreiding borgstelling MKB regeling

Op 16 maart 2020 is de regeling BMKB (borgstelling MKB) verruimd. Ondernemers kunnen zich hiervoor inmiddels aanmelden. De regeling kan benut worden voor overbruggingskrediet of verhoging van het bedrag om rood te staan bij hun bank. Aanvraag voor deze regeling verloopt via de bank of kredietverstrekker.

Overige opties en aandachtspunten

 • Als u echt in zwaar weer verkeerd is het verstandig om betalingsonmacht te melden bij de Belastingdienst. Zo voorkomt u bij een faillissement van de onderneming dat u aansprakelijk kunt worden gesteld voor loon- en omzetbelastingschulden van de onderneming.
 • Vraag BTW terug van debiteuren die u niet kunnen betalen.
 • Pas op met inlenen van personeel, als degene waar u personeel van heeft ingehuurd de loonheffing niet zou betalen kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
 • Verwacht u over 2020 verlies te maken door het corona virus dan kunt u direct na afloop van dit jaar een verzoek tot voorlopige verliesverrekening, u kunt uw verlies over 2020 dan verrekenen met de winst over 2019. Dit kan via een voorlopige carry back, u kunt dan 80% van het verlies verrekenen.

Wolfsbergen Van Haarlem

Juist in deze tijd is het belangrijk om op tijd advies in te winnen van uw accountant en belastingadviseur. Wij staan voor u klaar en kunnen met u mee denken en vooruitkijken naar de komende tijd en de maatregelen die u zult moeten nemen.