De afspraken die Nederland met België en Duitsland heeft gemaakt over thuiswerken door grensarbeiders, eindigen per 1 juli a.s. De afspraken vloeiden voort uit het advies om in coronatijd zoveel mogelijk thuis te werken.

Grensarbeiders
Werknemers die in België of Duitsland werken maar in Nederland wonen, betalen in beginsel loonbelasting in de werkstaat. Dit geldt ook voor werknemers die in België of Duitsland wonen, maar in Nederland werken. Omdat tijdens de coronacrisis veel thuis werd gewerkt, dreigde hierdoor deze heffing in gevaar te komen.

Einde corona
Nu de coronacrisis ten einde is, is er ook geen goede reden meer om voor thuiswerkers uitzonderingen te maken. Dit betekent dat grensarbeiders weer gewoon belast kunnen worden in het land waar ze werken. Daarom zijn de afspraken per 1 juli 2022 beëindigd.

Let op! Grensarbeiders die ook ná 1 juli veel thuis blijven werken, kunnen hierdoor in de problemen komen. Zij kunnen dan namelijk in het woonland belast worden, in plaats van in het werkland. Dit kan gunstiger, maar ook ongunstiger uitpakken. In die gevallen is het verstandig om hierover met de werkgever afspraken te maken.

Bron: SRA