Als dga bent u verplicht jaarlijks een zogenaamd gebruikelijk loon aan uw bv te onttrekken. U kunt dit gebruikelijk loon echter beperken, door er de bijtelling voor de auto van de zaak en kostenvergoedingen op in mindering te brengen. Zodoende betaalt u minder belasting in box 1.

Gebruikelijk loon
Het gebruikelijk loon dient in 2020 ten minste € 46.000 te bedragen. Het moet worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 46.000.

Belast in box 1
Het gebruikelijk loon van de dga is belast in box 1. Het tarief in deze box kan oplopen tot 49,5% en ligt een stuk hoger dan wanneer de dga dividend opneemt. Een zo laag mogelijk gebruikelijk loon is in de regel dan ook voordelig.

Bijtelling in mindering
De dga met een auto van de zaak mag de bekende bijtelling op het gebruikelijk loon in mindering brengen. Voor een auto met een cataloguswaarde van bijvoorbeeld € 50.000 en een bijtelling van 22%, scheelt dit dus    € 50.000 x 22% = € 11.000.

Ook kostenvergoedingen in mindering
Daarnaast mogen ook kostenvergoedingen in mindering worden gebracht, zowel belaste als onbelaste, voor zover ze individualiseerbaar zijn. Dit geldt ook voor kostenvergoedingen die in de vrije ruimte van de werkkostenregeling, de WKR, ondergebracht worden.