Ondernemers die voor Q2 van 2021 de TVL hebben aangevraagd, krijgen meer tijd om een vaststellingsverzoek in te dienen. De deadline verschuift van 11 januari 2022 naar 8 maart 2022, 23.59 uur.

De TVL, tegemoetkoming vaste lasten, is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers met minstens 30% minder omzet als gevolg van corona of een andere oorzaak. De TVL voor Q2 van 2021 bedraagt 100% van het omzetverlies maal de vaste lasten. Deze worden berekend aan de hand van branchecijfers; uw werkelijke vaste lasten zijn dus niet van belang.

Wat is uw omzetverlies?
U ontvangt per e-mail bericht omtrent het indienen van het vaststellingsverzoek van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Hierin geeft u uw definitieve omzetverlies door. Afhankelijk van dit omzetverlies wordt uw definitieve tegemoetkoming vastgesteld.

Let op! Het vaststellingsverzoek is vaak al geheel of deels ingevuld. U hoeft het dan alleen nog maar te checken, dan wel de ontbrekende gegevens aan te leveren.

Accountantsproduct
Ondernemers met een TVL-aanvraag van € 125.000 of meer moeten direct een accountantsproduct meesturen bij het indienen van de vaststelling. Heeft u deze nog niet in uw bezit, neem dan tijdig contact op met uw accountant.

Te veel TVL?
Heeft u uw omzetverlies te royaal geschat, dan kan dit betekenen dat u een deel van het al betaalde voorschot weer moet terugbetalen. In die gevallen kunt u met de RVO een betalingsregeling afspreken.

Bron: SRA