De huidige coronacrisis zal doorgaans worden aangemerkt als een ‘bijzondere omstandigheid’ voor de herinvesteringsreserve (HIR). Dit betekent dat de HIR vanwege de coronacrisis niet uiterlijk in het derde jaar na de vorming ervan verplicht in de winst hoeft te vallen.

Herinvesteringsreserve (HIR)
Als u een bedrijfsmiddel met boekwinst verkoopt, moet u hierover belasting betalen. U kunt dit voorkomen door voor de boekwinst een HIR te vormen. Als u het voornemen heeft om te herinvesteren en later een ander bedrijfsmiddel koopt, kunt u de HIR hierop afboeken. U betaalt de belasting dan gespreid via de lagere afschrijvingen.

Wat als u geen ander bedrijfsmiddel koopt?
Koopt u uiterlijk in het derde jaar na vorming van de HIR geen bedrijfsmiddel waarop u de HIR kunt afboeken, dan valt de HIR in de winst en betaalt u er belasting over. Dit is alleen anders als er sprake is van een zogenaamde ‘bijzondere omstandigheid’, bijvoorbeeld vertraging doordat de afgifte van speciale vergunningen langer duurt.

Corona is bijzondere omstandigheid
Onlangs werd bekend dat de huidige coronacrisis doorgaans zal worden aangemerkt als bijzondere omstandigheid. Dit betekent dat wanneer u, vanwege corona, niet uiterlijk na het derde jaar waarin u de HIR vormde een ander bedrijfsmiddel terugkoopt, u de HIR meestal nog niet aan de winst hoeft toe te voegen.

Let op! Er moet wel een begin van uitvoering met de herinvestering zijn gemaakt.

Belastingdienst ruimhartig
Desgewenst zult u de vertragende factoren aannemelijk moeten maken. Daarbij is wel aangegeven dat de Belastingdienst ruimhartig met de toezegging om zal gaan.