De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft het aantal betalingsregelingen voor terugbetaling van de TVL verruimd. Te veel ontvangen TVL kan voortaan ook in 18 of 24 maanden worden terugbetaald.

TVL
De TVL is een tegemoetkoming voor de vaste lasten van ondernemers die door corona of een andere oorzaak omzetverlies hebben geleden. Ondernemers dienen bij de aanvraag van de TVL het omzetverlies te schatten en ontvangen op basis hiervan een voorschot van de tegemoetkoming van 80%.

Definitieve cijfers
De uiteindelijke TVL wordt gebaseerd op het definitief geleden omzetverlies. Is dit gelijk aan het geschatte omzetverlies, dan ontvangt de ondernemer de resterende 20% van de tegemoetkoming. Is het werkelijke omzetverlies hoger, dan ontvangt de ondernemer naast de resterende 20% ook het meerdere. Is het echter lager, dan ontvangt de ondernemer minder dan 20% of moet hij een deel van de te veel ontvangen tegemoetkoming terugbetalen.

Extra betalingsregelingen
RVO heeft aangekondigd dat er voor die gevallen extra mogelijkheden komen om te veel ontvangen TVL in termijnen terug te betalen. Naast de bestaande mogelijkheden om het te veel ontvangen bedrag in 6 of 12 maandelijkse termijnen terug te betalen, kan dit voortaan ook in 18 of 24 maanden.

Let op! Ondernemers kunnen bij RVO ook een afwijkende betalingsregeling aanvragen.

Bron: SRA