Vanwege de coronacrisis heeft de Belastingdienst de invordering van openstaande belastingaanslagen tijdelijk stilgelegd. Nu start dit proces stapsgewijs weer op. Vanaf september 2021 stuurt de Belastingdienst eerst vooraankondigingen. Later dit jaar betalingsherinneringen en aanmaningen. Als particulieren en ondernemers dan nog niet betalen, stuurt de Belastingdienst hen vanaf begin 2022 dwangbevelen. Dat alles doet de Belastingdienst zorgvuldig, met oog voor de persoonlijke en financiële situatie van particulieren en ondernemers.

Tijdens de coronacrisis heeft de Belastingdienst zoveel mogelijk rekening gehouden met de bijzondere situatie van particulieren en ondernemers. Aan de ene kant door de fiscale steunmaatregelen van het kabinet zo goed mogelijk uit te voeren. Aan de andere kant door het gewone werk soms anders aan te pakken. Zo heeft de invordering van belastingschulden vanaf maart 2020 grotendeels stilgelegen. Maar de beperkende coronamaatregelen zijn nu versoepeld en het economische leven komt vrijwel overal weer op gang. Daarom pakt de Belastingdienst de invorderingswerkzaamheden geleidelijk weer op.
Dit is de planning voor de invorderingswerkzaamheden

  • Vanaf eind september verstuurt de Belastingdienst vooraankondigingen.
  • Vanaf begin oktober betalingsherinneringen.
  • Vanaf begin november aanmaningen.
  • Vanaf begin januari 2022 dwangbevelen.

De Belastingdienst doet dit alleen voor belastingen waarvoor u een betalingsachterstand hebt en géén (bijzonder) uitstel van betaling hebt.

Moet u toeslagen terugbetalen en hebt u daarbij een betalingsachterstand? Dan ontvangt u hierover later van de Belastingdienst bericht.

Vooraankondigingen vallen komende weken in de bus
Moet u nog een belastingaanslag betalen, en hebt u daarvoor al een betalingsherinnering of aanmaning ontvangen? Dan stuurt de Belastingdienst u een vooraankondiging om u daaraan te herinneren.

Hebt u meer dan 1 belastingaanslag openstaan? Dan krijgt u ook meer vooraankondigingen.

Wat kunt u doen als u een vooraankondiging, betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel krijgt?
De Belastingdienst wil samen met u voorkomen dat uw belastingschuld te hoog oploopt. En dat u extra kosten moet betalen voor een aanmaning of dwangbevel.

Probeer in ieder geval zo snel mogelijk te betalen óf uitstel van betaling aan te vragen.

Wat uw mogelijkheden zijn, hangt af van uw situatie:
U wilt zo snel mogelijk betalen
Op de vooraankondiging, betalingsherinnering, aanmaning of het dwangbevel staat hoe u kunt betalen. U vindt daar onder andere een betalingskenmerk. Als u dit gebruikt, kan de Belastingdienst uw betaling sneller verwerken.

U bent particulier en kunt niet op tijd betalen
Dan kunt u wellicht uitstel vragen of een betalingsregeling krijgen.

U bent ondernemer en kunt niet op tijd betalen door de coronacrisis
Dan kunt u nog tot en met 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis loopt tot en met 30 september 2021. Is het ook na die datum voor u lastig om uw belastingen op tijd te betalen? Dan kunt u wellicht volgens de gewone regels uitstel vragen, of een betalingsregeling krijgen.

U bent ondernemer en kunt om andere redenen niet op tijd betalen
Wellicht kan u u uitstel vragen, of een betalingsregeling krijgen.

Bron: Belastingdienst