Als werkgever heeft u voor de loonbelasting te maken met tal van administratieve verplichtingen. Vanwege de aanhoudende coronacrisis is versoepeling van een aantal van deze verplichtingen verlengd tot 1 juli 2021.

Administratieve verplichtingen
Administratieve verplichtingen hebben vaak te maken met het correct kunnen inhouden van loonheffing en premies werknemersverzekering. Zo moet u van uw werknemers bijvoorbeeld de identiteit vaststellen en controleren. Ook kunnen scholieren en studenten bijvoorbeeld een verklaring inleveren, waardoor u minder loonheffing hoeft in te houden.

Sancties
Kunt u vanwege de coronacrisis niet aan alle gestelde administratieve verplichtingen voldoen, dan krijgt u hiervoor geen sanctie opgelegd. Voor een werknemer waarvan u de identiteit nog niet heeft kunnen vaststellen, krijgt u dus geen boete en hoeft u ook het anoniementarief niet toe te passen.

Let op! U moet al uw administratieve verplichtingen weer nakomen zodra dit weer mogelijk is, of wanneer de versoepeling wordt opgeheven. Anders kunt u wel een sanctie krijgen.

Uitstel verlengd
De versoepeling gold in eerste instantie tot 1 april 2021, maar is vanwege de aanhoudende coronacrisis verlengd tot 1 juli van dit jaar.

Let op! Dat u niet aan uw administratieve verplichtingen kunt voldoen, moet aantoonbaar te wijten zijn aan corona. Bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw werknemers thuiswerken.