Het bijzondere uitstel van betaling naar aanleiding van COVID-19 loopt ten einde. Dit betekent dat u vanaf 1 april 2022 weer moet voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen.

Nieuwe betalingsverplichtingen na bijzonder uitstel
Alle belastingen waarvoor u op of na 1 april 2022 aangifte doet, moet u weer op tijd betalen. Ook belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum ligt op of na 1 april 2022, moet u betalen. Hiervoor geldt het bijzonder uitstel niet. De uiterste betaaldatum staat altijd op de belastingaanslag die u krijgt.

Op 1 oktober 2022 begint u met het afbetalen van de belastingschuld die u tot en met 1 april 2022 hebt opgebouwd voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had. U krijgt hiervoor een betalingsregeling van 60 maanden.

Voorbeelden
Doet u op of na 1 april 2022 aangifte over 1 of meer van de volgende tijdvakken?

  • 3e vierwekenperiode van 2022
  • maart 2022
  • 1e kwartaal van 2022

Dan zijn dit de tijdvakken waarover u voor het eerst niet alleen op tijd aangifte moet doen, maar ook weer op tijd moet betalen.

Voorlopige aanslag 2022 hoeft u nog niet te betalen
Voor de termijnaanslagen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2022 geldt een uitzondering. Het hele bedrag van de voorlopige aanslag 2022 valt onder het bijzonder uitstel. Dit betekent dat u de termijnen in april tot en met december 2022 niet hoeft te betalen. U betaalt dit bedrag via de betalingsregeling, die start op 1 oktober 2022.

Kunt u ook na 31 maart 2022 nog niet op tijd betalen?
Betaalt u tussen 1 april 2022 en 1 oktober 2022 1 of meer belastingen niet op tijd? Dan heeft dat géén gevolgen voor de betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. U kunt dan nog steeds gebruikmaken van deze regeling. Maar als u uw belastingen niet op tijd betaalt, kunnen er boetes worden opgelegd of worden er invorderingsmaatregelen genomen.

Bron: Belastingdienst