Werkzaamheden Rivium

Werkzaamheden Rivium

Wegens vernieuwing en uitbreiding van de Parkshuttle, zullen er gedurende de komende periode werkzaamheden op het Rivium gaan plaatsvinden. Om deze vernieuwing en uitbreiding te realiseren, is een aanpassing aan de infrastructuur noodzakelijk. Aangezien de Rivium...
Nieuwe bedragen minimumloon per 1 juli 2019

Nieuwe bedragen minimumloon per 1 juli 2019

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2019 verhoogd naar € 1.635,60 bruto per maand. Verder krijgen 21-jarigen vanaf die datum het volledig minimumloon en wordt het minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar extra verhoogd.Vaste percentages voor...