Partners

Raymond Baan
Partner

Raymond Baan (1961) voltooide in 1987 zijn opleiding als Accountant-Administratieconsulent. Hij is tevens certificeringsbevoegd om controle verklaringen af te geven bij controleplichtige ondernemingen. Tijdens en na zijn opleiding was hij werkzaam als accountant bij het kantoor Wiebenga te Den Haag. Daarna werkte hij bij PriceWaterhouseCoopers te Delft. In 1993 trad hij als accountant in dienst bij Wolfsbergen & Osnabrug, de rechtsvoorganger van Wolfsbergen Van Haarlem. Sinds 1997 is hij vennoot.
Raymond Baan voert een algemene accountantspraktijk. Naast het verzorgen van financiële verslaglegging bestaat zijn specifieke deskundigheid uit het begeleiden en adviseren van ondernemers bij diverse financiële aangelegenheden, zoals het optimaliseren van financieringen en het opteren voor de juiste bedrijf- en ondernemingsstructuur. Raymond Baan heeft ruime ervaring met het waarderen van ondernemingen en het begeleiden van samenwerkingen en fusies.

Peter van Zijl
Partner

Peter van Zijl (1964) studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Brabant. Van 1989 tot 1990 werkte hij bij Loyens/Loeff te Rotterdam. Van 1990 tot 1993 was hij werkzaam bij Deloitte & Touche in Breda en in Den Haag en in 1993 – 1994 volgde PriceWaterhouseCoopers in Rotterdam. In 1994 begon Peter van Zijl als belastingadviseur bij Wolfsbergen & Osnabrug, de rechtsvoorganger van Wolfsbergen Van Haarlem. Sinds 1998 is hij vennoot.
Peter van Zijl voert een algemene fiscale praktijk waarbij zijn specifieke deskundigheid ligt op het terrein van de winstbelastingen en het begeleiden van ondernemingen. Hij heeft ruime ervaring met reorganisaties binnen concernverband en met de aan- en verkoop van groeps-maatschappijen en familieondernemingen. Ook de fiscale inkomens- en vermogensplanning van particulieren behoort tot zijn praktijk.

Aad de Wit
Partner

Aad de Wit (1963) studeerde in 1986 af als Accountant-Administratieconsulent aan de Hogere Economische School te Den Haag. Hij is certificeringsbevoegd om controleverklaringen af te geven bij controleplichtige ondernemingen en hij volgde met succes de opleiding tot Federatie Belastingadviseur.
Hij is zijn carrière als accountant begonnen bij Accountantskantoor Wiebenga te Den Haag. Van 1991 tot en met 2001 werkte hij bij PriceWaterhouseCoopers te Delft en Den Haag. In 2001 begon hij bij de rechtsvoorganger van Wolfsbergen Van Haarlem. Sinds 2003 is hij vennoot.
Aad de Wit adviseert zowel op het gebied van fiscaliteit als accountancy. Deze MKB-‘huisartsfunctie’ wordt breed gewaardeerd.

Edo van Haarlem
Partner

Edo van Haarlem (1960) studeerde in 1986 af als fiscaal jurist aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Hij startte zijn loopbaan als belastingadviseur in 1986 bij PriceWaterhouseCoopers te Den Haag. In 1992 trad hij in dienst bij het Haagse advieskantoor Wolfsbergen & Osnabrug, de rechtsvoorganger van Wolfsbergen Van Haarlem. Daar ontwikkelde hij zich verder tot allround adviseur met speciale aandacht voor het onroerend goed en het vrije beroep. Op 1 januari 1995 trad hij toe tot de maatschap.
Naast zijn advieswerk publiceert Edo van Haarlem regelmatig in de Nieuwsbrief Onroerend Goed en het NVM-maandblad Vastgoed. Ook is hij als docent verbonden aan het Studiecentrum Opleiding Makelaardij van de NVM.

Inloggen

Kies hieronder voor welk jaar u wilt inloggen:

 

×

Algemene voorwaarden

Kies hieronder welke algemene voorwaarden u wilt inzien:

 

×