Onze disciplines

Accountants

De dienstverlening van onze accountants wordt exact toegesneden op uw situatie. Flexibel en zonder franje waarbij wij verder kijken dan de grenzen van ons vakgebied. Aan een kamergeleerde hebt u niets, aan een meedenkende professional des te meer!

Vanuit ons ondernemerschap nemen wij bedrijfseconomische aspecten mee in onze advisering. Onze kritische helicopterview leidt tot strategische adviezen over kort- en langlopende planning, financieringen, subsidies etc. die van grote waarde zijn voor ondernemers.

Daarbij zorgen wij voor de praktische follow-up: het verzorgen of begeleiden van de financiële administratie, het voldoen aan de eisen van het jaarrekeningenrecht en aan fiscale verplichtingen zoals aangiften omzetbelasting. Ook kunnen wij u adviseren bij de inrichting van uw financiële administratie zodat deze een goede basis vormt voor de gewenste managementinformatie om uw onderneming te leiden en tijdig bij te sturen.

Belastingadviseurs

Gedegen en creatieve adviezen op een hoog fiscaal niveau. En, als het kan, scherp aan de wind maar wel altijd met oog voor de realiteit zonder onverantwoorde risico’s. Wolfsbergen Van Haarlem haalt eruit wat erin zit maar houdt het wel praktisch hanteerbaar want procedures wilt u natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Wij bieden maatwerk; niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland.

De fiscale wet- en regelgeving verandert voortdurend. Met onze zeer actuele kennis van zaken spelen wij hier actief op in. Zo vertalen wij kansen en bedreigingen uit de fiscaliteit naar uw individuele situatie. Daarbij bedienen wij ons van heldere, duidelijke taal, want de materie is al complex genoeg. Wij zorgen ook voor de praktische uitvoering, zodat tijdig wordt voldaan aan al uw fiscale verplichtingen. Met onze docentschappen bij verschillende instellingen houden wij onze cursisten, maar ook onszelf scherp bij de les.

 

Assurance

Op het gebied van Assurance biedt Wolfsbergen Van Haarlem diensten waarvoor u normaal gesproken aangewezen bent op de grote kantoren. Wij hebben een samenwerkingsverband met een audit-only kantoor met AFM-vergunning voor het afgeven van verklaringen bij jaarrekeningen van niet-beursgenoteerde ondernemingen die, op grond van wettelijke bepalingen controleplichtig zijn.

Indien u daartoe niet wettelijk verplicht bent, maar belanghebbenden graag zekerheid wilt verschaffen, kunnen wij accountantscontrole verrichten op uw jaarrekening of andere financiële opstellingen.

Onze controleverklaring of beoordelingsverklaring wekt vertrouwen over uw financiële opstellingen bij banken, aandeelhouders, kredietverzekeraars en crediteuren, leden, subsidieverschaffers en andere partijen in het maatschappelijk verkeer. Uit de controle volgen ook attentiepunten met voorstellen voor oplossingen die kunnen bijdragen aan de praktische en inhoudelijke verbetering van uw (administratieve) organisatie. Wij presenteren deze in een toegankelijke “management letter”.

Inloggen

Kies hieronder voor welk jaar u wilt inloggen:

 

×

Algemene voorwaarden

Kies hieronder welke algemene voorwaarden u wilt inzien:

 

×