Over ons

Professionals op het gebied van fiscaliteit en accountancy zijn er genoeg. Het is de kunst om een adviseur te vinden die bereid is zich werkelijk in uw situatie in te leven: een échte partner dus.

Bij Wolfsbergen Van Haarlem is persoonlijke betrokkenheid even belangrijk als professionele deskundigheid. Daarom werken onze partners intensief met u samen en vormt het kantoor als het ware een verlengstuk van uw bedrijf. Wij zijn immers ondernemers, net als u. Met kwaliteit en service als uitgangspunt bieden we een breed pakket hoogwaardige diensten op het gebied van fiscaliteit, accountancy en assurance. Daarbij fungeren we graag als klankbord. Deskundig, actief, kritisch en soms eigenwijs.

De organisatie van Wolfsbergen Van Haarlem is compact, ambitieus en slagvaardig. Zo kunnen wij snel inspelen op uw wensen en op wijzigingen in de (belasting) wetgeving. Bovendien groeien onze tarieven u zo niet boven het hoofd. Onze ‘Rotterdamse’ aanpak is inmiddels succesvol door het hele land. Ontdek het verschil. Maak een afspraak voor een goed gesprek met de no nonsense-adviseur waar u écht op kunt rekenen.

Missie

Wolfsbergen Van Haarlem biedt u brede diensten op het gebied van
accountancy en belastingadvies. Wij richten ons op ondernemingen, DGA’s, particulieren, verenigingen en stichtingen. Onze slagvaardige organisatie biedt u advisering op het niveau van de grote kantoren door ervaren professionals met een grote persoonlijke betrokkenheid.

Visie

Net als het merendeel van de cliënten is Wolfsbergen Van Haarlem onderdeel van het MKB. Dit vertaalt zich in praktische adviezen van partners die met u meedenken en – binnen de grenzen van de wet – met u een scherpe koers varen. Daarbij worden uw zakelijke én privé­belangen zoveel mogelijk in samenhang beoordeeld. De kwaliteit van onze dienst­verlening wordt gewaarborgd door een uitdagend programma van permanente educatie voor al onze professionals en het lidmaatschap van de brancheverenigingen NOB en NBA.

De partners

Wolfsbergen Van Haarlem is een maatschap van vier vennoten:

Edo van Haarlem

Raymond Baan

Peter van Zijl

Aad de Wit


Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels