Maatschappelijke betrokkenheid

Wolfsbergen van Haarlem ondersteunt de volgende organisaties en personen:

Right To Play

Right To Play zet zich in voor het recht van ieder kind om te spelen. We geven kinderen de kans om constructieve deelnemers te worden aan de maatschappij, ongeacht geslacht, handicap, ras, sociale achtergrond of geloof. Door sport en spel dragen wij bij aan sociale verandering in gemeenschappen die getroffen zijn door oorlog, armoede en ziekte.
Right To Play wordt ondersteund door een team van topsporters uit meer dan 40 landen. Als rolmodel zijn deze sporters een grote inspiratie voor kinderen en dragen ze bij aan een internationale naamsbekendheid voor Right To Play. Ons doel is om belangrijke besluitvormers uit de sectoren ontwikkeling, sport, bedrijfsleven, media en overheid te betrekken en verder te verzekeren dat ieder kind profiteert van de positieve kracht van sport en spel.
Iedere week doen er meer dan 688.000 kinderen mee aan de sport en spel activiteiten en een totaal van meer dan een miljoen kinderen werden bereikt met zowel de reguliere programma’s als de speciale sportevenementen en festivals. Dit is mede mogelijk gemaakt door de meer dan 15.000 Coaches, Teachers en Leaders.
Voor meer informatie over deze stichting: www.righttoplay.nl

Stichting Ard el Amal

Géén werk, géén woning, géén recht van bestaan. In Egypte is dat vaak de harde werkelijkheid voor mensen met een verstandelijke handicap. Sommigen leven op straat, niet in staat zelf iets aan hun situatie te veranderen.

De in 2003 opgerichte Foundation Ard el Amal, Stichting Land of Hope, wil een waardevolle en leerzame dagbesteding bieden aan mensen met een verstandelijke handicap en het welzijn bevorderen van kinderen en volwassenen in Egypte met een verstandelijke handicap.
De activiteitenboerderij schept hiervoor de mogelijkheden. Op deze boerderij worden activiteiten geboden die de zelfredzaamheid vergroten. Behalve dat verstandelijk gehandicapten er werken aan hun individuele ontwikkeling, worden zij er ook gestimuleerd om thuis of elders mee te helpen op de boerderij waardoor de levensstandaard van de familie verbetert.

Egypte is een land vol tegenstellingen. Beroemd om zijn indrukwekkend historisch erfgoed en tevens geteisterd door grote armoede. De Egyptische overheid stimuleert de zorg voor verstandelijk gehandicapten door onder andere scholen voor hen op te richten. De activiteitenboerderij van Ard el Amal wil hierop aansluiten door te voorzien in de dagopvang voor ongeveer 50 verstandelijk gehandicapten, die niet naar school gaan/kunnen.

De Foundation Ard el Amal zet dit project op in eTod, in een gebied waar veeteelt een belangrijke bron van inkomsten is. Samen met Egyptische organisaties die weten dat de behoefte aan dagopvang groot is. In samenwerking met professionals uit Egypte en Nederland en met hulp van vrijwilligers en de lokale bevolking zal de activiteitenboerderij worden beheerd. Het verbouwen van groenten, het verzorgen van dieren en het doen van activiteiten gericht op leren, beleven en werken zal de verstandelijk gehandicapten de mogelijkheid geven zich optimaal te ontplooien. Zij worden gestimuleerd zelfredzaam te zijn en te leren zorgen voor het land, de dieren en elkaar. Een plek waar je jezelf kunt zijn, waar van alles te beleven valt en waar je je thuis voelt! Dat wil Foundation Ard el Amal de verstandelijk gehandicapten op de activiteitenboerderij bieden.
Voor meer informatie over deze stichting: www.ardelamal.nl

Vermeer Centrum Delft

Johannes Vermeer. Meester van het licht. Eén van de beroemdste Nederlandse schilders aller tijden en zonder enige twijfel samen met Rembrandt de belangrijkste meester van de Gouden Eeuw. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met Delft; de stad waar hij in 1632 werd geboren en waar hij gedurende zijn leven zou werken en wonen. Zijn schilderijen zijn in de loop der tijd verspreid over de wereld. Zeven van zijn werken zijn in musea in ons land gebleven, in het Mauritshuis in Den Haag en in het Rijksmuseum in Amsterdam. In Delft blijft de roemrijke geschiedenis, die nu opnieuw tot leven komt.

Het Vermeer Centrum biedt een ontdekkingstocht door het leven, het werk en de stad van de meester van het licht. Het geeft op geheel eigentijdse wijze inzicht in het leven en werk van de schilder en de stad Delft in de Gouden Eeuw. Op 650 m2, verdeeld over twee verdiepingen, krijgt de bezoeker een scherp beeld van de 17e-eeuwse wereld van kunst en wetenschap, welvaart en culturele bloei. Het is een kennismaking met de werkwijze van Vermeer, zijn atelier, zijn klanten tot aan zijn gezin en zijn rijke schoonmoeder. Bovendien kun je letterlijk in één van zijn schilderijen stappen.

Het Vermeer Centrum toont Vermeers wereld enerzijds met hoogwaardige reproducties op ware grootte, met citaten uit Vermeers beeldwereld en met 17e-eeuwse objecten en met stijlelementen. Anderzijds werkt het centrum met eigentijdse interactieve media. Je wordt geprikkeld om, net als Vermeer en zijn tijdgenoten, te kijken met behulp van 17e-eeuwse lenzen, kijkkasten en een echte camera obscura. De bezoeker doorgrondt vervolgens Vermeers werk met behulp van projecties, touchscreens, webcams en interactieve installaties.
Het Vermeer Centrum is de enige plek ter wereld, waar Vermeers volledige oeuvre op eigentijdse wijze toegankelijk wordt gemaakt. Zijn wereld, zijn tijd en zijn werk komen letterlijk dichterbij. Het is een wereld van rust en inspiratie, licht en perspectief, stilte en verborgen betekenissen, respect en creativiteit. Een wereld die – zo blijkt uit succesvolle tentoonstellingen, romans, films tot aan een opera – juist ook in onze tijd, vele mensen blijft fascineren.
Voor meer informatie over deze stichting: www.vermeerdelft.nl

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands