Ondernemingen natuurlijke personen

Natuurlijke personen

U bent ondernemer: een natuurlijk persoon, iemand van vlees en bloed. U runt een eenmans­zaak, met of zonder (ZZP) personeel of u bent participant in een maatschap, vennootschap onder firma (VOF) of een commanditaire vennootschap (CV). Wat voor ondernemer u ook bent, u hebt altijd ook een privéleven en daar houdt Wolfsbergen Van Haarlem bij de zakelijke adviezen altijd terdege rekening mee.

Brede dienstverlening

Ons werk begint met het verzorgen van een juiste opstelling van uw jaarrekeningen en het doen van juiste en tijdige aangiften voor omzet- en inkomstenbelasting. We helpen u bij het voldoen aan alle (fiscale) formaliteiten die bij het ondernemerschap horen. Onze meerwaarde ligt in het ondernemend met u meedenken bij uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld als u uw onderneming wilt omzetten in een BV of bij bedrijfsopvolging en samenwerking.

Namens u zijn wij een competente gesprekspartner van de belastingdienst. Zoals gezegd: we verliezen daarbij het onderscheid tussen zakelijk en privé nooit uit het oog. Zo maken we, omdat de belastingheffing sterk kan afwijken, zorgvuldig onder­scheid tussen ondernemings­bezittingen en bezittingen tot uw privé-vermogen behoren. Ook adviseren wij bij trouwen, scheiden en overlijden en bij het opbouwen van oudedagsvoorzieningen.

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels