Uitstapwaarde bij eindigen TBS-regeling

De uitstapwaarde bij het eindigen van de terbeschikkingstellingsregeling moet volgens Hof Amsterdam volgens de huurwaardekapitalisatiemethode worden gewaardeerd.

Als een bedrijfspand onder het zogenaamde TBS-regime valt in de inkomstenbelasting, zijn er twee momenten relevant. Het aanvangsmoment op welk moment de “opstapwaarde” moet worden bepaald en het beëindigingsmoment op welk moment de “uitstapwaarde” moet worden bepaald. Op beide momenten kan met de belastingdienst discussie ontstaan over de te hanteren waarde. In dit artikel willen wij ons beperken tot de “uitstapwaarde”.

Stel u heeft in privé een bedrijfspand dat u verhuurt aan een BV waarin u een belang houdt van tenminste 5%. In die situatie zal het betreffende pand onder de TBS-regeling vallen. Wanneer kan de TBS-regeling dan eindigen?

Dat kan bij 3 situaties:

  1. Zodra het pand niet langer wordt verhuurd aan een BV waarin een belang van tenminste 5% wordt gehouden;
  2. Zodra het pand wordt verkocht;
  3. Zodra de aandelen in de BV worden verkocht.

Op 6 december 2016 (maar gepubliceerd op 15 februari 2017) heeft Hof Amsterdam een arrest gewezen waarin situatie 3 aan de orde was. De BV werd verkocht maar de huur bleef doorlopen. De TBS-regeling met betrekking tot dit pand eindigde waardoor de uitstapwaarde moest worden bepaald. Na ontstane discussie met de belastingdienst over de te hanteren uitstapwaarde moest uiteindelijk Hof Amsterdam een beslissing nemen.

Het Hof heeft beslist dat de zogenaamde huurwaardekapitalisatiemethode moest worden toegepast waarbij de overeengekomen huur (indien die zakelijk is) als uitgangspunt moet worden genomen. Die huur moet vervolgens worden vermenigvuldigd met een factor die wordt bepaald door een op basis van lokale marktomstandigheden berekende Bruto aanvangsrendement te bepalen. Stel dat dit bruto aanvangsrendement 9% bedraagt dan resulteert dit in een kapitalisatiefactor van 11,11. De uitstapwaarde wordt dan gevonden, althans volgens Hof Amsterdam, door de huuropbrengst te vermenigvuldigen met 11,11.


Gepubliceerd: 16 februari 2017

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels