Voorbelasting aandelenverkoop

De aftrek van voorbelasting op kosten die een ondernemer maakt in verband met de verkoop van een deelneming is mogelijk als:

  • de verkoop als een economische activiteit kan worden beschouwd die geschiedt in het kader van een handelsactiviteit van een effectenmakelaar;
  • de verkoopkosten tot de algemene kostenĀ  van de holding behoren. De voorbelasting op deze kosten kan worden afgetrokken op basis van de omzetverhouding van de holding.

Indien bij een aandelenverkoop gebruikt gemaakt wordt van de diensten van een derde, die btw in rekening brengt, en deze diensten houden rechtstreeks verband met de aandelenverkoop, dan heeft de Hof Arnhem besloten dat geen recht bestaat op aftrek van de voorbelasting.


Gepubliceerd: 2 februari 2017

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels