Verruiming begrip bouwterrein

Met ingang van 1 januari 2017 zal een stuk grond eerder kwalificeren als een bouwterrein. Hierdoor is er bij de levering van dergelijke grond omzetbelasting verschuldigd en kan de verkrijger een beroep doen op een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting.

Onder bouwterrein wordt per 1 januari 2017 verstaan: onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen. Deze definitie is per 1 januari 2017 in art. 11, vierde lid, van de wet OB 1968 opgenomen.  Met deze wetswijziging wordt de Nederlandse wet in overeenstemming gebracht met de Europese rechtspraak op dit gebied. Naar aanleiding van deze rechtspraak is in de toelichting op deze wetswijziging aangegeven dat met het woord ‘kennelijk’ wordt bedoeld dat alle omstandigheden die heersten op de datum van levering – met inbegrip van de intentie van partijen, mits deze wordt ondersteund door objectieve gegevens – in acht moeten worden genomen bij het beoordelen of de grond daadwerkelijk bestemd is om te worden bebouwd.


Gepubliceerd: 11 januari 2017

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels