Onbewoonbaar verklaard, toch een 'woning’

Een complex wordt toch als woning voor de overdrachtsbelasting aangemerkt ook als het door het verval en de reeds verrichte sloophandelingen ‘naar aard en inrichting’ ongeschikt is om te bewonen (onbewoonbaar verklaard).

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt op 25 september jl. dat het complex naar zijn aard nog altijd is bestemd voor bewoning en bevestigt de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 5 maart 2015, omdat:

  • de tot een complex behorende onroerende zaken fungeren sinds hun stichting, enkele eeuwen geleden, vrijwel onafgebroken als woning en/of beschikken over een woonbestemming;

  • voor het hele complex volgens het bestemmingsplan de bestemming ‘wonen’ geldt;

  • dat in verschillende onderdelen van het complex nog wooneenheden aanwezig zijn.

Kortom, het complex is bestemd om te wonen (het heeft een woonfunctie) en dat het feitelijk ook steeds als woning heeft gediend. Volgens het hof is niet van belang dat het complex geruime tijd leeg staat, dat er sprake is van verval en dat in bepaalde ruimtes bepaalde voorzieningen om te wonen ontbreken. Ook de toekomstige commerciële bestemming (hotel) wordt niet van belang geacht.


Gepubliceerd: 9 december 2016

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels