Bestuurdersaansprakelijkheid voor DGA

Uit een recent arrest volgt dat als een BV haar BTW schulden niet meer kan betalen en de directeur-grootaandeelhouder vervolgens nalaat om stortingen te doen in die BV is er sprake van onbehoorlijk bestuur.

In dit arrest stelde de bestuurder dat hij diverse stortingen ten behoeve van zijn BV had gedaan. Deze stortingen waren echter afkomstig van anderen of verrekend met vorderingen van de BV op de bestuurder. Ook had hij verschillende onjuiste aangiftes ingediend en de BV onverplichte betalingen laten verrichten ten behoeve van zustermaatschappijen.

De directeur-grootaandeelhouder had redelijkerwijs had moeten begrijpen dat zijn handelen ertoe zou leiden dat de BV zijn belastingschulden niet zou kunnen betalen. De Belastingdienst heeft hem dan ook terecht aansprakelijk gesteld.


Gepubliceerd: 2 december 2016


Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels