Akte van levering als BTW-factuur

De Hoge Raad oordeelt op 25 november jl dat akten niet (langer meer) kunnen worden aangemerkt als een BTW-factuur. De akten houden namelijk niet meer in dan de verklaring dat de koopprijs een bepaalde som bedraagt en dat daarover BTW naar het toepasselijke tarief verschuldigd is. De Hoge Raad gaat om en komt in zoverre terug op de geldende arresten uit de jaren '80.


Gepubliceerd: 29 november 2016

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels