Verplicht digitaal deponeren boekjaar 2016

Micro- en kleine rechtspersonen moeten vanaf het boekjaar 2016 hun jaarrekening verplicht digitaal deponeren. Het is dan dus niet langer mogelijk om de jaarrekening op papier te deponeren.

De verplichte digitale deponering geldt voor het boekjaar 2016 alleen voor de rechtspersonen in de klasse ‘micro’ of ‘klein’. Rechtspersonen in de klasse ‘middelgroot’ zijn vanaf het boekjaar 2017 verplicht digitaal te deponeren en in de klasse ‘groot’ geldt de digitale deponering pas vanaf het boekjaar 2019.

Een rechtspersoon valt in een bepaalde klasse als de jaarrekening twee jaar achtereen aan minimaal twee van de onderstaande eisen voldoet.

   Micro   Klein   Middelgroot   Groot 
 Activa   <€ 350.000   € 350.000 - € 6.000.000  € 6.000.000 - € 20.000.000   >€ 20.000.000 
 Netto-omzet   <€ 700.000  € 700.000 - € 12.000.000  € 12.000.000 - € 40.000.000   >€ 40.000.000 
 Gemiddeld aantal werknemers   <€ 10  10-50  50-250  >250


Gepubliceerd: 2 november 2011

 

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels