Bedrijfsopvolging bij kleine belangen (update)

Op 9 mei 2016 informeerde wij u al dat de Hoge Raad had beslist dat de BOF (bedrijfopvolgingsfaciliteit) ook mag worden toegepast als er sprake is van een indirect belang dat kleiner is dan 5%.

In navolging hierop heeft de Staatssecretaris van Financiën, de heer Wiebes, een wetswijzing voorgesteld die de belastingvrijstelling bij schenken en erven beperkt. Als de schenker of erflater voor minder dan 5% eigenaar is van een bedrijf waarmee een familievennootschap verbonden is, geldt voor dit indirecte belang geen vrijstelling. De nieuwe eigenaren moeten daardoor fors meer belasting betalen.

Door middel van de wetswijziging wordt een blokkade ingebracht tegen de uitspraak van de Hoge Raad. De Staatssecretaris hoopt hiermee te voorkomen dat naast bedrijfsvermogen ook beleggingsvermogen wordt vrijgesteld. De uitspraak van de Hoge Raad zou de schatkist zeker enkele tientallen miljoenen euro’s per jaar gaan kosten.

Denkt u er aan om uw bedrijf over te dragen aan bijvoorbeeld uw kinderen? En wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om dit met zo min mogelijk belastingheffing te doen. Dan staan wij u graag te woord.

 

Gepubliceerd 21 oktober 2016  

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels