Definitieve rendementen box 3 voor 2017

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft op Prinsjesdag, dinsdag 20 september 2016, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over openstaande moties en toezeggingen. De bewindsman gebruikt deze brief tevens om de Kamer te informeren over de definitieve rendementen die voor de heffing van box 3 in 2017 van toepassing zullen zijn.

Definitieve rendementen box 3

Met ingang van 1 januari 2017 wijzigt box 3. Dan gelden er drie schijven met elk een eigen forfaitair rendementspercentage. De rendementen voor sparen en beleggen die voor de heffing van box 3 in aanmerking worden genomen worden jaarlijks herrijkt, voor het eerst in 2017.

De definitieve rendementen van box 3 voor 2017 zijn als volgt:

  • Rendement in schijf 1 (tot € 100.000): 2,87%
  • Rendement in schijf 2 (€ 100.000 - € 1.000.000): 4,60%
  • Rendement in schijf 3 (˃ € 1.000.000): 5,39%

Vanaf 2017 geldt een heffingvrij vermogen per persoon van € 25.000. Het belastingtarief blijft 30%.

Evaluatie Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen

De brief over fiscale moties en toezeggingen is vergezeld van onder andere een evaluatie van de Belastingheffing over excessieve beloningsbestanddelen. Door de toenmalig staatssecretaris van Financiën was destijds toegezegd om de maatregelen uit de wet Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen vijf jaar na inwerkingtreding te evalueren. Aan die toezegging is nu voldaan.


Gepubliceerd: 30 september 2016

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels