Modelovereenkomsten ook voor de dga

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft 25 vragen beantwoord over de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Een van de vragen ziet op de video van de Belastingdienst 'Is werken via je eigen BV de oplossing om buiten loondienst bij je opdrachtgever te werken'? Volgens Wiebes illustreert deze video dat werknemerschap niet verdwijnt door het werken via een eigen bv.

Modelovereenkomsten en dga
 

Wiebes legt uit dat bij een dga met een eigen bv op dezelfde wijze – als bij andere opdrachtnemers – wordt beoordeeld of sprake is van een gezagsverhouding met de klant. Om zekerheid te krijgen dat buiten dienstbetrekking wordt gewerkt kunnen dga's dezelfde modelovereenkomsten op de site van de Belastingdienst gebruiken. Ook benadrukt Wiebes dat voor het beoordelen of sprake is van een gezagsverhouding, niet alleen van belang is wat partijen zelf hebben beoogd bij het sluiten van de overeenkomst, maar ook de wijze waarop feitelijk uitvoering is gegeven aan de overeenkomst. 

Relevante factoren 

Voor de vraag of sprake is van een gezagsverhouding, gelden volgens Wiebes – zowel voor dga's als voor andere opdrachtnemers – onder andere de volgende relevante factoren: 

  • de opdrachtgever geeft leiding en houdt toezicht op het werk van de opdrachtnemer;
  • de opdrachtgever geeft aanwijzingen aan de opdrachtnemer over bijvoorbeeld representativiteit, omgang met klanten, werktijden, kenbaarheid middels bedrijfskleding, logo’s op vervoermiddelen en visitekaartjes;
  • de opdrachtgever neemt klachten in behandeling over (het werk van) de opdrachtnemer;
  • de werkzaamheden die de opdrachtnemer verricht vormen een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever;
  • de opdrachtnemer mag niet voor verschillende opdrachtgevers tegelijk werken;
  • de opdrachtnemer hoeft het werk niet gratis opnieuw te doen of gratis aan te passen als het niet voldoet aan de overeenkomst;
  • de opdrachtgever bepaalt de hoogte van de beloning voor de werkzaamheden;
  • de opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die een opdrachtnemer veroorzaakt in de uitoefening van zijn werkzaamheden;
  • de opdrachtnemer heeft geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
  • de opdrachtgever zorgt voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen.

Video 

De video 'Is werken via je eigen BV de oplossing om buiten loondienst bij je opdrachtgever te werken'? is gemaakt, omdat de Belastingdienst in de praktijk ziet dat het gebruik van een eigen bv ten onrechte wordt gepropageerd als mogelijkheid om de fiscale gevolgen van een dienstbetrekking te ontlopen. Echte ondernemers hoeven zich volgens Wiebes nergens zorgen over te maken, ook niet als ze via een eigen bv werken.  

 

Gepubliceerd: 29 september 2016 

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels