Kentekensignalering schending van privacy

Belanghebbende had in de casus een ‘verklaring geen privégebruik’ auto afgegeven. Echter, de kilometeradministratie van belanghebbende voldeed volgens de inspecteur niet aan de wettelijke eisen, omdat de auto is gesignaleerd op locaties die niet overeenkomen met de administratie. De inspecteur baseerde zijn standpunt op de signaleringen die afkomstig waren van politiecamera’s met Automatic Number Plate Recognition (ANPR), die de gegevens rechtstreeks doorsturen naar de Belastingdienst.

Advocaat-Generaal (A-G) Niessen is van mening dat het plaatsen van ANPR-camera’s op de openbare weg door de Belastingdienst inbreuk is op de privacy. De inspecteur is bevoegd tot het opleggen van de aanslag met de gegevens die hem ter beschikking staan. Volgens A-G Niessen valt hieronder echter niet de gegevens die de inspecteur uit de (systematische) controlebevoegdheden kan ontlenen.

De conclusie van A-G Niessen dient slechts als advies aan de Hoge Raad. Het is echter afwachten of de Hoge Raad het advies opvolgt.


Gepubliceerd: 24 augustus 2016

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels