In juli betaling teruggaaf of voorschot bijdrage Zvw

In juli 2016 betaalt de Belastingdienst een voorschot uit op de inkomensafhankelijke bijdrage Zorverzekeringswet (bijdrage Zvw) die in 2016 teveel wordt ingehouden. Ook betaalt de Belastingdienst de teruggaaf uit van de in 2015 teveel betaalde bijdrage Zvw.

Teruggaaf bijdrage Zvw

Iemand komt in aanmerking voor een teruggaaf bijdrage Zvw 2015 wanneer hij/zij voldoet aan twee voorwaarden:

  • tegelijkertijd inkomsten bij meer dan één werkgever of uitkeringsinstantie.
  • de inkomsten waren in 2015 in totaal hoger dan € 52.763.

Wie aan deze voorwaarden voldoet, krijgt een bericht over de teruggaaf. In een nieuwsbericht legt de Belastingdienst uit wat iemand kan doen die geen bericht heeft gehad over een teruggaaf, maar denkt daarvoor wel in aanmerking te komen.  

Voorschot bijdrage Zvw

In een ander nieuwsbericht geeft de Belastingdienst extra informatie over hoe een voorschot op de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw aan te vragen, te controleren, te wijzigen of terug te betalen.

Ontvangt u een voorschot bijdrage Zvw over 2016? Controleer dan of het juist is. De Belastingdienst gaat namelijk uit van de gegevens over uw inkomen in 2015. In de volgende situaties is uw voorschot waarschijnlijk niet juist:

  • Uw inkomen in 2016 is hoger of lager dan in 2015.
  • U hebt in 2016 meer of minder werkgevers dan in 2015.
  • U krijgt in 2016 een werkgever, maar in 2015 had u geen werkgever.
  • U hebt in 2016 meer of minder uitkeringsinstanties dan in 2015.


Gepubliceerd: 22 juli 2016

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels