Nieuwe regels voor hypotheken

Door nieuwe hypotheekregels zijn huizenkopers voortaan beter beschermd. Banken en andere hypotheekverstrekkers moeten aan mensen die een hypotheek willen een Europees informatieblad geven, een aanbod kan alleen nog in het voordeel van de consument worden gewijzigd, de vergoeding voor het vervroegd aflossen van de hypotheek wordt beperkt en de modelmatige taxatie is vaker mogelijk.

In een nieuwsbericht maakt het ministerie van Financiën melding van de nieuwe hypotheekregels die gelden met ingang van 14 juli 2016. De nieuwe regels vloeien voort uit de Implementatiewet Wft hypothecair krediet die op 13 juli in het Staatsblad is gepubliceerd.

Europees informatieblad

Banken en andere hypotheekverstrekkers moeten voortaan consumenten die een hypotheek willen een informatieblad geven dat er overal in de EU hetzelfde uitziet. Ook moeten hypotheekverstrekkers het jaarlijkse kostenpercentage bij de hypotheek melden. Door deze maatregelen kunnen consumenten verschillende (ook buitenlandse) hypotheken beter met elkaar vergelijken.

Offerte onder voorwaarden verdwijnt

Doet een hypotheekverstrekker na het verstrekken van het informatieblad een aanbod, dan is dat definitief en bindend. Daarmee verdwijnt de offerte onder voorwaarden. Het aanbod kan alleen nog in het voordeel van de consument – die veertien dagen bedenktijd heeft – worden gewijzigd.

Vergoeding bij vervroegd aflossen

De vergoeding die een bank of andere hypotheekverstrekker mag eisen bij vervroegd aflossen van de hypotheek wordt aan banden gelegd. Deze mag niet hoger zijn dan het financiële nadeel dat de bank ondervindt van de vervroegde aflossing. Het zal dan meestal gaan om gemiste rentebetalingen. Winstderving mag niet worden meegerekend.

Modelmatige taxatie

Tot slot wordt de modelmatige taxatie van de waarde van een huis vaker mogelijk. Hierdoor is een huizenkoper waarschijnlijk minder kwijt aan taxatiekosten. Voor modelmatige taxatie mag de hypotheek niet hoger zijn dan 90% van de op die manier vastgestelde waarde van de woning.


Gepubliceerd: 18 juli 2016

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels