In twee stappen het minimumloon naar 21 jaar

Het minimumjeugdloon wordt vanaf 1 juli 2017 in twee stappen afgeschaft vanaf 21 jaar, zodat jongeren eerder een volwaardig salaris ontvangen. Minister Asscher (SZW) had deze aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon al in april aangekondigd, maar nu heeft ook de ministerraad ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel.

Aanpassing minimumjeugdloon

Met het wetsvoorstel regelt Asscher dat het minimumjeugdloon vanaf 1 juli 2017 in twee stappen omhoog gaat. Op termijn gaan jongeren vanaf 21 jaar het wettelijk minimumloon verdienen.

De aanpassing van het wettelijk minimumjeugloon werd al eerder aangekondigd als één van de maatregelen uit een totaalpakket met oplossingen voor knelpunten op de arbeidsmarkt.  

Compenserende maatregelen

Om baanverlies te voorkomen onder jongeren, neemt het kabinet compenserende maatregelen. Het minimumjeugdloon van jongeren van 18, 19 en 20 stijgt mee om het risico te beperken dat de verschillende leeftijden een te grote rol gaan spelen bij het aannemen van mensen.

Wijziging stukloonbepaling en meerwerk

Daarnaast wijzigt het wetsvoorstel de stukloonbepaling. Hierdoor zal ook bij stukloonbetalingen onverkort het minimumloon gelden als de beloning die de werknemer voor zijn werk ten minste hoort te ontvangen. Verder wordt ook de betaling van minimumloon over 'meerwerk' geregeld, zodat werknemers ook recht hebben op minimumloon voor de uren die ze meer dan hun reguliere werktijd werken.

Wetvoorstel

Het wetsvoorstel tot aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon zal eerst voor advies aan de Raad van State worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.


Gepubliceerd: 15 juli 2016

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels