Uitfasering pensioen in eigen beheer

DGA's kunnen mogelijk vanaf 2017 hun pensioen in eigen beheer (PEB) beëindigen door middel van uitfasering. De termijn waarbinnen het PEB fiscaal geruisloos kan worden afgekocht wordt verlengd naar drie jaar, waarbij een gestaffelde korting gaat gelden. De dga kan na afstempelen in plaats van afkopen ook overstappen naar de spaarvariant. Dit valt te lezen in een kamerbrief over het pensioen in eigen beheer.

Op 1 juli 2016 verscheen hierover ook een nieuwsbericht vanuit het ministerie van Financiën.

Uitfasering

In de kamerbrief informeert staatssecretaris Wiebes (Financiën) de Tweede Kamer over zijn uiteindelijke keuze met betrekking tot de oplossingsrichting voor het PEB. Er is gekozen voor uitfasering van het eigenbeheerpensioen. Dit zal nu verder worden uitgewerkt in een wetsvoorstel. Ten opzichte van zijn eerdergenoemde voorstel wil Wiebes de uitfaseringsvariant nog op enkele punten aanpassen.

Bij uitfaseren wordt het opgebouwde pensioen allereerst fiscaal geruisloos afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde. Vervolgens kan het pensioen voor die waarde fiscaal gefaciliteerd worden afgekocht. Wiebes wil de termijn waarbinnen het PEB fiscaal geruisloos kan worden afgekocht verlengen van één jaar naar drie jaar. Om het uitfaseren wel zo spoedig mogelijk te laten verlopen stelt hij een gestaffelde belastingkorting voor. In 2017 zal een korting van 34,5% op de grondslag gelden, in 2018 een korting van 25% en in 2019 een korting van 19,5%.

Om anticipatie-effecten te voorkomen zal de fiscale balanswaarde ultimo 2015 als uitgangspunt dienen voor de afkooptegemoetkomingen.  

Spaarvariant

De dga die niet kan of wil afkopen mag na afstempelen overstappen naar de spaarvariant. Het geld blijft dan in de onderneming totdat de dga met pensioen gaat. Verdere pensioenopbouw in deze oudedagsspaarverplichting is niet mogelijk. Belastingheffing vindt pas plaats in de uitkeringsfase.

Voortgang

De uitfaseerregeling zal nu verder worden uitgewerkt in een wetsvoorstel dat op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd. Wiebes streeft naar een afronding van het wetsvoorstel nog dit jaar. De uitfaseerregeling kan dan in werking treden per 1 januari 2017.


Gepubliceerd: 4 juli 2016

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels